Czego szukasz?

TL 9000 — Systemy zarządzania jakością telekomunikacyjną

Przedsiębiorstwa, które chcą sprzedawać produkty i usługi telekomunikacyjne na dzisiejszym konkurencyjnym rynku mogą wyróżnić się na tle konkurencji, wdrażając standard TL 9000.

W branży charakteryzującej się krótkim cyklem życia produktów i wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości można czerpać korzyści z certyfikacji standardu zapewnienia jakości w dziedzinie telekomunikacji TL 9000.

Uznany międzynarodowo standard telekomunikacji TL 9000 definiuje wymagania systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, opracowywania, produkcji, dostawy, instalacji i konserwacji zarówno produktów, jak i usług telekomunikacyjnych. Takie skoncentrowanie się na wydajności, kontroli i redukcji kosztów oraz ciągłego doskonalenia relacji biznesowych z dostawcami i klientami zwiększy konkurencyjność.

W przypadku dostawcy produktów i usług telekomunikacyjnych certyfikacja systemów zarządzania jakością w zakresie standardu TL 9000 wspiera strategię komunikacyjną, wzmacnia fundamentalne wartości przedsiębiorstwa i demonstruje jego zdolność do osiągania najwyższych standardów jakości w branży produktów i usług telekomunikacyjnych.

Certyfikacja systemów zarządzania jakością w zakresie wymogów standardu TL 9000 zapewnia następujące korzyści:

  • ogranicza konieczność spełnienia innych standardów zarządzania jakością w telekomunikacji: standard TL 9000 określa typowy zestaw wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością dla dostawców systemów telekomunikacyjnych, sprzętu, oprogramowania i usług;
  • zwiększa konkurencyjność dzięki skupieniu się na wydajności, metrykach opartych na kosztach, ogólnej redukcji kosztów, ciągłemu doskonaleniu usług i poprawieniu relacji biznesowych z klientami/dostawcami;
  • wspiera strategię komunikacyjną, wzmacnia fundamentalne wartości przedsiębiorstwa i demonstruje jego zdolność do osiągania najwyższych standardów jakości w branży produktów i usług telekomunikacyjnych.

SGS to najbardziej preferowana na świecie niezależna jednostka certyfikacyjna oraz czołowy dostawca akredytowanych certyfikatów TL 9000 / certyfikatów telekomunikacyjnych, a także badań, certyfikacji produktów i innych ocen zgodności dla branży telekomunikacyjnej.

Nasi audytorzy w zakresie telekomunikacji mają wiedzę techniczną i prawną umożliwiającą przeprowadzenie najbardziej miarodajnych i profesjonalnych audytów TL 9000. Nasi audytorzy pomagają naszym klientom zrealizować cele systemów zarządzania jakością i kontroli jakości w dziedzinie telekomunikacji.

Zapraszamy do współpracy z SGS w celu uzyskania certyfikacji TL 9000 i zapewnienia swojemu przedsiębiorstwu przewagi konkurencyjnej.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska