Czego szukasz?

Światowa Akredytacja Odpowiedzialnej Produkcji (WRAP)

Zweryfikuj zgodność z zasadami produkcji akredytowanej przez Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) dzięki audytowi WRAP przeprowadzanemu przez firmę SGS.

WRAP jest niezależną korporacją non-profit, promującą i certyfikującą legalną, humanitarną i etyczną produkcję na całym świecie. WRAP to największy niezależny program certyfikacji produktów szytych, odzieży, tekstyliów i powiązanych branż.

WRAP jest wspierany przez ponad 20 międzynarodowych stowarzyszeń handlowych, w tym Międzynarodową Federację Odzieżową (IAF), która nadal reprezentuje więcej stowarzyszeń krajowych i indywidualnych firm.

Jako firma monitorująca akredytowana przez WRAP od ponad 10 lat, możemy pomóc w ocenie przestrzegania podstawowych zasad WRAP.

Audyty WRAP przeprowadzane przez akredytowaną firmę monitorującą

Zasady WRAP obejmują podstawowe standardy dotyczącej praktyk w stosunkach pracy, warunków w zakładzie i zgodności z przepisami o ochronie środowiska i przepisami celnymi. Istnieje 12 zasad:

 • zgodność z przepisami prawa i prawa pracy,
 • Zakaz pracy przymusowej
 • Zakaz pracy dzieci
 • Zakaz prześladowania lub znęcania się
 • Wynagrodzenia i świadczenia
 • Godziny pracy
 • Zakaz dyskryminacji
 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Wolność zrzeszania się i negocjacje zbiorowe
 • Środowisko
 • Zgodność z przepisami celnymi
 • Bezpieczeństwo

Pomyślnie przeprowadzony audyt pozwoli wygenerować oficjalny raport z audytu WRAP. Certyfikacja może zostać przyznana przez WRAP na okres sześciu miesięcy, jednego roku lub dwóch lat, w zależności od ostatecznych wyników audytu i czasu posiadania certyfikatu przez zakład.

Dlaczego warto wybrać audyt WRAP oferowany przez SGS?

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie zgodności społecznej, nasze silne zaplecze techniczne przekłada się na zatwierdzenie do przeprowadzania ocen WRAP.

Jesteśmy założycielem i pełnym członkiem czołowego stowarzyszenia branżowego Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA). Jako auditor akredytowany przez WRAP dysponujemy siecią o zasięgu ogólnoświatowym obejmującą ponad 800 doświadczonych auditorów APSCA w ponad 60 krajach.

Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu audytów WRAP, dysponujemy akredytowanymi audytorami w większości głównych krajów zaopatrzeniowych i możemy zapewnić spójne monitorowanie i raportowanie.

Powiązane linki

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska