Czego szukasz?

Pobór próbek gleby i osadów

Ocena oddziaływania na środowisko wykonana przez zespół ekspertów SGS w zakresie poboru prób osadów i gleby ułatwia firmie zarządzać kwestiami ochrony środowiska.

Zadzwoń już dzisiaj, aby zlecić opracowanie rozwiązań oczyszczania gleby dostosowanych do Twoich potrzeb.

Przepisy środowiskowe mogą wymagać od przedsiębiorcy, aby oznaczył i kontrolował poziom zanieczyszczeń w glebie. Jakość gleby ma znaczenie, gdyż skażenia w niej występujące mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników firmy oraz ludzi mieszkających w pobliżu. Koszty działań naprawczych mogą znacznie nadszarpnąć wartość przedsiębiorstwa oraz zwiększyć budżet prac wykopaliskowych i budowlanych. Aby mieć pewność, że działalność firmy ma minimalny wpływ na środowisko, może zaistnieć konieczność przebadania osadów w pobliskich rzekach i kanałach.

Usługi w zakresie ochrony środowiska świadczone są przez naszych ekspertów ds. badania gleby i działań naprawczych. Proponujemy bogatą ofertę odwiertów oraz innych usług dostosowanych do poszczególnych branż w zakresie badania gleby i osadów na terenach przemysłowych i skażonych. Usługi poboru próbek osadów i gleby obejmują pobór próbek na miejscu oraz szczegółową analizę w naszych laboratoriach. Nasze zespoły używają najnowocześniejszego sprzętu do wykonywania wszechstronnych badań, w tym:

  • Badanie gleby, pobór próbek i analiza
  • Pobór próbek odpadów i ich analiza (w tym osadów, szlamu, popiołów i lotnych popiołów)
  • Ocena warunków środowiskowych 
  • Ocena ryzyka (dla zdrowia człowieka, dyspersji w środowisku oraz skażenia ekologicznego)
  • Audyt due dilligence (faza I i II)
  • Audyty środowiskowe i badanie wpływu na środowisko

Wyniki naszych badań są wykorzystywane do sporządzenia planów naprawczych mających na celu oczyszczenie zanieczyszczonego terenu, aby zapobiec dalszemu przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska.

Posiadamy certyfikaty zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami jakości. Dysponując wieloletnim doświadczeniem oraz międzynarodową siecią kontaktów, jesteśmy w stanie być zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Już dzisiaj skontaktuj się z naszym zespołem ds. poboru próbek gleby i osadów.

Ocena oddziaływania na środowisko wykonana przez zespół ekspertów SGS w zakresie poboru prób osadów i gleby ułatwia firmie zarządzać kwestiami ochrony środowiska.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska