Czego szukasz?

Nigeria – ocena zgodności produktu (SONCAP)

Aby zapobiec importowi produktów niezgodnych z normami i niebezpiecznych do Nigerii wszyscy eksporterzy i producenci muszą poddać produkty objęte regulacją dokładnym badaniom pod kątem zgodności z normami i wymaganiami technicznymi Nigeryjskiej Organizacji Normalizacyjnej (Standards Organization of Nigeria -SON).

Możemy przetestować i zweryfikować Twoje produkty względem zagranicznego Programu Oceny Zgodności Nigeryjskiej Organizacji Normalizacyjnej SON (tzw. SONCAP). W ramach programu SONCAP towary przeznaczone do importu uwzględnione w wykazie regulowanych produktów, muszą przejść proces oceny zgodności produktu w ich kraju pochodzenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie oceny produktów, nasza sieć branżowych ekspertów o zasięgu ogólnoświatowym może zaoferować klientom indywidualne usługi obejmujące potwierdzenie zgodności ich produktów.

Nasza akredytacja obejmująca zmieniony program SONCAP została odnowiona 14 listopada 2012 roku i jest ważna od 1 marca 2013 roku. Proces dotyczący nowego programu różni się od poprzedniego procesu. Wprowadza trzy ścieżki certyfikacji i wiele różnych dokumentów, które należy wydać dla każdej ścieżki:

 1. Raport produktu (Ważny dla wysyłki, wydawany po uzyskaniu pozytywnego wyniku systematycznej inspekcji i pobraniu próbek produktu: dotyczy jedynie ścieżki A); lub
 2. Certyfikat produktu (Zarejestrowany lub objęty licencją) (Ważny przez jeden rok, wydawany po przeprowadzeniu audytu fabryki producenta zakończonego wynikiem pozytywnym: dotyczy ścieżek B i C) oraz
 3. Certyfikat zgodności (Weryfikacja wysyłki: weryfikacja dokumentów (łącznie z Raportem produktu lub Certyfikatem produktu i Sprawozdaniem z testów zakończonych wynikiem pozytywnym) i, w zależności od tego, czy jest to ścieżka A, B, czy C, systematycznej lub selektywnej weryfikacji fizycznej przy udziale, tam gdzie to właściwe, świadka załadunku FCL i oplombowania FCL)

Sprawozdania z testów

Sprawozdania z testów muszą być przedstawiane dla wszystkich ścieżek certyfikacji. Ważne sprawozdania z testów muszą być wydane przez:

 • Laboratorium zatwierdzone do prowadzenia badań zgodnie z ISO/IEC 17025
 • Producenta, pod warunkiem, że testy odbyły się przy udziale przedstawiciela firmy SGS

Ścieżki określania zgodności produktów

Organizacja SON określiła trzy ścieżki certyfikacji, z których należy odpowiednio korzystać.

 • Ścieżka A: Dla produktów niezarejestrowanych/ nie objętych licencją (weryfikacja zgodności)
  Każda wysyłka przeznaczona do importu wymaga inspekcji fizycznej, pobrania próbek, testowania zgodnie z odpowiednimi normami, nadzoru załadunku i plombowania FCL.
 • Ścieżka B: Dla produktów niezarejestrowanych/ nie objętych licencją (weryfikacja zgodności)
  Rejestracja produktów odbywa się po przeprowadzeniu testów typu i oceny wdrożonego systemu jakości producenta, aby stwierdzić (audyt), czy rejestrowany(-e) produkt(-y) jest/są zgodny(-e) z odpowiednimi normami i czy producent dysponuje systemami koniecznymi do wytwarzania, na przestrzeni czasu, produktu o niezmiennej jakości.  Ścieżka B wymaga przeprowadzenia inspekcji, pobrania próbek, testowania zgodnie z normami i nadzoru załadunku i plombowania FCL dla co najmniej 40% wysyłek.
 • Ścieżka C: Dla produktów licencjonowanych (systemy certyfikacji produktu)
  Licencjonowanie produktów opiera się na szczegółowej ocenie produktu obejmującej testowanie i audyt fabryki oraz regularny nadzór. Licencje przyznawane są wyłącznie wytwórcom produktów. Inspekcje, pobieranie próbek i testowanie zgodne z odpowiednimi normami oraz nadzór i plombowanie FCL w ramach ścieżki C należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku. 

Dlaczego warto wybrać SGS?

Jako światowy lider w zakresie inspekcji, weryfikacji, testów oraz certyfikacji z siecią o zasięgu ogólnoświatowym, zapewniamy eksporterom towarów do Nigerii oraz importerom w tym kraju efektywne usługi w ramach programu SONCAP.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Ocena zgodności produktów na rynek nigeryjski oferowana przez firmę SGS - upoważnia klienta do eksportu towarów i produktów do Nigerii.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska