Czego szukasz?

Kontrole obciążenia osi pojazdu

Przeciążone ciężarówki i autobusy są niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach i powodują zniszczenie dróg oraz takich elementów infrastruktury, jak mosty i budowle. To z kolei zwiększa koszty funkcjonowania organów odpowiedzialnych za stan dróg, co związane jest z kosztami w zakresie budowy i rozwoju, odbudowy i konserwacji wraz z kosztami wykonawstwa i materiałów.

Obecnie niektóre firmy wykonujące drogi odmawiają wystawienia gwarancji na wybudowaną przez siebie drogę, jeżeli nie zostaną zapewnione o działaniu stosownego programu kontroli obciążenia osi. W niektórych krajach wagi pomostowe są postrzegane jako elementy korupcjogenne i stanowiące barierę dla wymiany handlowej, w szczególności w odniesieniu do głównych kanałów wymiany. Świadczone przez firmę SGS usługi kontroli obciążenia osi pojazdu wraz z zarządzaniem wagami pomostowymi i usługami doradczymi zapewniają rządom i organom administracji publicznej (w odniesieniu do głównych, drugorzędnych, trzeciorzędnych i miejskich dróg) niezależną wiedzę specjalistyczną oraz pewność, których potrzebują, aby zatrzymywać ciężarówki i autobusy z nadmiernym obciążeniem osi, podnieść bezpieczeństwo na drogach i wprowadzić w życie plany budowy drów i spełniania wymogów infrastrukturalnych. Nasze usługi w zakresie doradztwa i zarządzania mają na celu zapewnienie ujednoliconych zbiorów przepisów, regulacji i środków egzekwowania w połączeniu z najnowszymi informacjami i technologią. Od opracowania od podstaw stacji kontroli obciążenia osi przystosowanej do panujących u Ciebie warunków, po udoskonalanie i analizę porównawczą istniejących stacji kontroli obciążeń oraz działań „najlepszych w swojej klasie”.

Nasze usługi obejmują stacjonarne stacje pomiaru obciążeń i wagi oraz obiekty mobilne działające całodobowo przez wszystkie dni w roku.

Firma SGS może pomóc przy montażu, zatrudnianiu pracowników i używaniu stacjonarnych i przenośnych wag w punktach wjazdowych, takich jak porty lub granice oraz w różnych strategicznych lokalizacjach przy drogach głównych i alternatywnych wzdłuż korytarzy transportowych na szlakach handlowych. Wykorzystanie wagi pomostowej jest również niezwykle przydatne, gdy ciężarówki opuszczają fabrykę lub skład towarowy, w celu ustalenia opłat portowych, z uwagi na bezpieczne zastosowanie sprzętu przeładunkowego oraz w punktach kontroli celnej. Oferujemy płaskie najazdy i zjazdy z wag, płaskie urządzenia do pomiaru obciążeń, tj. pojedyncze lub grupowe wagi osiowe, stanowiska do ważenia w ruchu (przy niskiej i wysokiej prędkości), dokładne ważenie z rejestrowaniem na urządzeniach telewizji przemysłowej, przesyłanie spójnych danych na serwer klienta lub do centrum danych.

Korzystamy również z możliwości sprawdzania krajowych dowodów tożsamości, rejestracji pojazdu, przydatności pojazdu do warunków drogowych, pozwoleń transportowych i praw jazdy.

Dzięki współpracy z firmą SGS czujesz się pewnie, ponieważ wiesz, że:

  • wybierasz nowoczesne i dostosowane do potrzeb pomiarowe urządzenia stacjonarne i przenośne, aparaturę badawczą i metody;
  • przy obsługiwaniu swoich działań korzystasz z wydajnej infrastruktury informatycznej;
  • zapewniasz szkolenie pracownikom i kierownictwu;
  • zarządzasz programem publicznej wymiany informacji.

Zazwyczaj nasz program kontrolowania obciążenia osi koncentruje się na dominujących obszarach ryzyka, a następnie obejmuje pozostałą część pojazdów. Nie istnieje jednak jedno obowiązujące rozwiązanie: każde z nich jest dostosowane do szczególnych wymogów.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska