Czego szukasz?

Jedno okienko

Jako lider w zakresie wdrażania programów jednego okienka, firma SGS stworzyła rozwiązania usprawniające i zabezpieczające transakcje handlowe na całym świecie.
Jako lider w zakresie wdrażania programów jednego okienka, firma SGS stworzyła rozwiązania usprawniające i zabezpieczające transakcje handlowe na całym świecie.

Rozwiązania jednego okienka umożliwiają uczestnikom transakcji handlowych ich obsługę w systemie elektronicznym. W ramach tych rozwiązań mogą oni składać i dystrybuować dokumenty, m.in. deklaracje celne, wnioski o zezwolenia na przywóz/wywóz, faktury handlowe i świadectwa pochodzenia w celu przyspieszenia i zabezpieczenia łańcucha dostaw.

Program jednego okienka może znacznie poprawić obsługę Państwa transakcji handlowych, eliminując dokumenty papierowe i ograniczając ramy czasowe transakcji, co pozwala na korzystanie z aktualnych informacji zgromadzonych w jednym bezpiecznym miejscu.

Korzystając z technologii TradeNet, która może być w wyjątkowy sposób dostosowywana do potrzeb klientów, nasz zespół specjalistów może ściśle współpracować ze wszystkimi interesariuszami w Państwa sieci w celu identyfikacji i budowania procesu i sekwencji czynności, aby połączyć wiele stron, takich jak systemy celne i portowe, banki komercyjne, firmy ubezpieczeniowe, skarbce i władze.

Dostosowanie rozwiązania jednego okienka

Firma SGS zdaje sobie sprawę, że każda sytuacja jest wyjątkowa i uważamy, że kluczem do stworzenia efektywnego rozwiązania jednego okienka jest kompleksowa ocena potrzeb, opcji finansowania i strategii wdrożenia.

Nasza pomoc obejmuje:

  • przeprowadzenie kompletnego studium wykonalności;
  • sporządzenie kosztorysu projektu;
  • zapewnienie częściowego lub nawet pełnego finansowania, w zależności od charakteru projektu;
  • opracowanie i zarządzanie etapami realizacji programu.

Nasze doświadczenie dowodzi, że najlepszą drogą do stworzenia skutecznego rozwiązania jednego okienka jest ścisła współpraca pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). O ile jest to możliwe, promujemy także koncepcję programów Build Operate Transfer (BOT), które umożliwiają klientom przejmowanie i zarządzanie własnymi sieciami.

Tu dowiedzą się Państwo, jak SGS może Państwu pomóc wdrożyć rozwiązanie jednego okienka.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska