Czego szukasz?

Inteligentne rozwiązania w zakresie piggingu

Inteligentne rozwiązania w zakresie piggingu – zminimalizuj ryzyko, obniż koszty i zapewnij długoterminową integralność rurociągu.

Inteligentne rozwiązania w zakresie piggingu – zminimalizuj ryzyko, obniż koszty i zapewnij długoterminową integralność rurociągu.

Rurociągi są bezpieczną i skuteczną metodą transportu towarów o wysokiej wartości, takich jak ropa naftowa, paliwa płynne czy gaz ziemny. Są one jednak podatne na takie czynniki jak korozja i osady, które mogą zmniejszyć zdolność przesyłową i spowodować kosztowne awarie. Obecnie, w celu zapewnienia integralności rurociągu, do usuwania osadów stosuje się tłoki czyszczące, a następnie przeprowadza się inteligentne inspekcje od wewnątrz rurociągu (ILI) w celu wykrycia wad rurociągów w postaci pęknięć, miejscowych ubytków grubości spowodowanych erozją czy korozją. Standardowych inspekcji ILI nie można przeprowadzać często, ponieważ są one kosztowne i uciążliwe. Oznacza to, że rurociągi mogą stać się podatne na awarie w długim okresie między inspekcjami. Nasze inteligentne rozwiązania w zakresie piggingu umożliwiają regularne monitorowanie rurociągów pod kątem rozwoju wad, minimalizując w ten sposób koszty i zmniejszając ryzyko związane z ich eksploatacją.

Wyzwania związane z utrzymaniem ruchu i konserwacją rurociągu

Awaria rurociągu może mieć negatywny wpływ na koszty produkcji, środowisko i nawet zagrażać życiu. Wysoki koszt awarii i konieczność utrzymania niezawodności przesyłu zachęca operatorów systemów przesyłowych do prowadzenia regularnych inspekcji rurociągów wynikających z przyjętego programu kontroli i badań. Często jednak stosowanie konwencjonalnych metod inspekcji ILI jest trudne, na przykład w przypadku, gdy długie odcinki rurociągu mają złożoną geometrię i przechodzą w trudno dostępnych terenach. Ponieważ konwencjonalne metody inspekcyjne mogą być uciążliwe lub nawet wymagać wyłączenia z pracy i zatrzymania tranzytu medium, rurociągi często pozostają bez inspekcji przez wiele lat, co zwiększa ryzyko awarii.

Inteligentna technologia w zakresie piggingu

Dlaczego warto wybrać inteligentne rozwiązania w zakresie piggingu oferowane przez firmę SGS?

Nasze inteligentne rozwiązania w zakresie piggingu przezwyciężają wady standardowego piggingu rurociągów, łącząc niektóre funkcje inspekcji ILI z prostotą zastosowania tłoku czyszczącego. Nasz inteligentny tłok zawiera szereg elektromagnetycznych, bezkontaktowych czujników w elastycznym korpusie z poliuretanu lub pianki. Podczas eksploatacji wewnętrzne czujniki skanują rurociąg pod kątem korozji wewnętrznej i pęknięć oraz precyzyjnie określają ciśnienie, temperaturę i prędkość na całej długości rurociągu. Inteligentny tłok może z łatwością pokonywać złożone rurociągi geometryczne i pozwala kontrolować rurociągi, które nie nadawały się do inspekcji tłokiem.

Korzyści dla działalności operacyjnej klienta

Umożliwiając częste i tanie gromadzenie danych, nasze inteligentne rozwiązania w zakresie piggingu umożliwiają planowanie konserwacji podczas standardowej działalności, co minimalizuje ryzyko wycieków i awarii pomiędzy tradycyjnymi inspekcjami ILI. Inteligentny tłok jest łatwy w obsłudze - działa jak tłok czyszczący i może być obsługiwany przez lokalny, niewyspecjalizowany personel techniczny. Inteligentny tłok można stosować do wszystkich mediów produkcyjnych i skomplikowanych rurociągów geometrycznych. Na zamówienie możemy ze standardowych komponentów wykonać narzędzia dostosowane do potrzeb klienta uwzględniające określone zastosowania, co pozwala skrócić czas dostawy i obniżyć koszty.

Globalny lider w dziedzinie usług zapewniających integralność rurociągów

Jako wiodąca na świecie firma zajmująca się kontrolą, weryfikacją, testowaniem i certyfikacją, posiadamy bogate doświadczenie w zakresie inspekcji rurociągów i rozumiemy, w jaki sposób sprostać indywidualnym potrzebom działalności klienta.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska