Czego szukasz?

Inspekcja zbiornika zasobnikowego, audyt i kalibracja

Inspekcja zbiornika zasobnikowego, audyt i kalibracja oferowane przez SGS – gwarantują bezpieczeństwo i integralność zbiorników zasobnikowych.

Zmniejszenie ryzyka wycieku ma podstawowe znaczenie w przypadku przechowywania substancji niebezpiecznych. Korozja zbiornika zasobnikowego może doprowadzić do skażenia środowiska i strat. W rezultacie konieczne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa i niezawodności zbiorników. Świadczone przez nas usługi inspekcji, audytu i kalibracji pomogą uniknąć katastrofy ekologicznej oraz zapewnią zgodność zbiorników zasobnikowych ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dlaczego warto korzystać z usług inspekcji zbiornika zasobnikowego, audytu i kalibracji oferowanych przez firmę SGS?

Jako organ notyfikowany, gwarantujemy rzetelną i niezależną ocenę, badania i weryfikacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorników zasobnikowych, co pomoże Ci:

 • zapobiec przypadkowym wyciekom i uniknąć kosztownych skażeń, dzięki przeprowadzaniu regularnych inspekcji;
 • zdobyć wgląd na dokładną pojemność i objętość Twoich zbiorników, dzięki dokładnej kalibracji;
 • zapewnić integralność zbiorników zasobnikowych poprzez ich zgodność z lokalnymi przepisami oraz właściwymi normami i kodeksami.

Niezawodne inspekcje zbiornika zasobnikowego, audyt i kalibracja oferowane przez wiodącego dostawcę usług

Jako czołowy dostawca usług inspekcji, audytu i kalibracji oferujemy Ci niezrównaną wiedzę specjalistyczną, najnowocześniejszą technologię i zasięg ogólnoświatowy. Właśnie dlatego jesteśmy najchętniej wybierani przez klientów z całego świata, wymagających zapewnienia bezpiecznego składowania wszelkich materiałów, począwszy od produktów chemicznych i naftowych, a skończywszy na skroplonych gazach.

Oferujemy szeroki zakres usług obsługi podziemnych zbiorników zasobnikowych (UST) oraz naziemnych zbiorników zasobnikowych (AST). Nasze usługi inspekcji zbiornika zasobnikowego, audytu i kalibracji obejmują:

 • modelowanie 3D podłoża zbiornika oraz jego szkieletu;
 • ocenę zawartości wody i mułu wewnątrz zasobników;
 • ocenę korozji podłoża;
 • zautomatyzowany pomiar podłoża zbiornika;
 • badania wpływu na środowisko i analizę ryzyka;
 • pomiary grubości zewnętrznej i przegląd obliczeń;
 • próbę wodną;
 • identyfikacyjne stemplowanie płyty i regulację;  
 • badania nieniszczące (NDT); 
 • zarządzanie projektem i nadzór budowlany;
 • pomiar objętościowy podłoża zbiornika;
 • śledzenie przecieków układu i ocenę wytrzymałości materiału;
 • ultradźwiękowe testy gęstości;
 • procedury spawania i kwalifikacje dotyczące spawania zgodne z normami międzynarodowymi.

Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi inspekcji zbiornika zasobnikowego audytu i kalibracji mogą zagwarantować bezpieczeństwo i szczelność zbiorników zasobnikowych.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska