Czego szukasz?

Certyfikacja urządzeń do pomiaru prędkości na drodze

Aby użytkownicy dróg mieli zaufanie do programów kontroli prędkości, ważne jest, by organy administracji publicznej były w stanie wykazać, że wykorzystane w tych programach technologie są dokładne i wiarygodne.

Wykonywana przez firmę SGS certyfikacja urządzeń do pomiaru prędkości na drodze daje Ci możliwość stwierdzenia zgodności Twojego sprzętu z krajowymi normami światowego lidera w dziedzinie usług kontrolnych i certyfikacyjnych.

Nasz proces certyfikacji wykorzystuje szereg metod weryfikacji fotoradarów:

  • Ocena czujnika: Sprawdzamy, czy czujniki wykrywania pojazdu, w które wyposażone są kamery, działają zgodnie z parametrami operacyjnymi określonymi przez producenta.
  • Dokładność pomiaru prędkości: Aby upewnić się, że Twój sprzęt do pomiarów prędkości działa dokładnie, zapisy prędkości na kamerach są sprawdzane w zestawieniu z naszymi niezależnymi urządzeniami do pomiaru prędkości, które zostały wykalibrowane zgodnie z krajowymi normami.
  • Wiarygodność pomiarów prędkości: Mierzymy zdolność Twoich kamer do dokonywania pomiarów prędkości przy intensywnym ruchu na drodze.
  • Usługi kalibracji: Zajmujemy się kalibracją urządzeń do pomiaru prędkości, aby zagwarantować zgodność na poziomie krajowym.
  • Ocena drogowej sygnalizacji świetlnej: Potrafimy sprawdzić system sygnalizacji świetlnej w różnych sytuacjach awaryjnych oraz w warunkach normalnych.
  • Homologacja typu: Wydajemy świadectwa homologacji urządzeniom, które spełniają prawidłowo swoją funkcję, wykonując badania w zakresie zgodności elektromagnetycznej, ochrony środowiska, wpływu pojazdu na otoczenie i bezpieczeństwa elektrycznego.
  • Identyfikowanie usterek: Możemy zbadać wszelkie zgłoszone nieprawidłowości w ramach systemów kamer.

Nasz cel to wydanie Twojej organizacji niezależnego potwierdzenia, które jest dowodem tego, że Twoje programy kontroli prędkości są wiarygodne. Nasze doświadczenie w świadczeniu usług kontroli, badań i certyfikacji, które poparte jest wieloletnią praktyką, pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy w stanie wykonać dla Ciebie tę usługę.

Aby użytkownicy dróg mieli zaufanie do programów kontroli prędkości, ważne jest, by organy administracji publicznej były w stanie wykazać, że wykorzystane w tych programach technologie są dokładne i wiarygodne.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska