Czego szukasz?

Badania żyzności gleby

Firma SGS pomaga dokładnie oszacować i precyzyjnie zarządzać żyznością gleby, redukując zarówno koszty, jak i negatywny wpływ nawozów na środowisko, bez uszczerbku dla nieustannej poprawy plonów.

Punktem wyjścia dla rolnictwa precyzyjnego jest dokładna ocena żyzności gleby. Osiągamy to dzięki precyzyjnemu pobieraniu próbek (przy wykorzystaniu systemu GPS), badaniom i mapowaniu przy użyciu geograficznego systemu informacyjnego (GIS). Dzięki pobieraniu próbek gleby z określonych stref lub na podstawie siatki geograficznej, możemy dostosować tę opartą na systemie GPS usługę do działań Twojej firmy oraz przeprowadzić testy na obecność mikro- i makroelementów, badanie odczynu pH, zasolenia i zawartości węgla, itd.

Możemy sporządzić plan gospodarki składnikami pokarmowymi (NMP) umożliwiający:

  • Zwiększyć precyzyjność, co daje możliwość zmniejszenia kosztów nawozów
  • Zwiększyć plony dzięki dokładnym wytycznym dla zarządzania uprawami
  • Zwiększyć poziom ochrony środowiska dzięki dokładnej aplikacji produktów

Aby maksymalnie zwiększyć korzyści i podnieść wydajność Twojej firmy dzięki wprowadzeniu dobrej gospodarki zasobami środowiskowymi, skontaktuj się z firmą SGS, by dowiedzieć się więcej o naszych usługach gospodarki żyznością i składnikami pokarmowymi w glebie.

Firma SGS pomaga dokładnie oszacować i precyzyjnie zarządzać żyznością gleby, redukując zarówno koszty, jak i negatywny wpływ nawozów na środowisko, bez uszczerbku dla nieustannej poprawy plonów.

Powiązane usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska