Czego szukasz?

Badania wody

Usługi w zakresie badania wody w rolnictwie oferowane przez firmę SGS pomogą Ci w ocenie jakości wody, usprawnią jej wykorzystanie, zwłaszcza w zakresie nawadniania, oraz pomogą Ci w lepszym zarządzaniu zasobami.

Nasze niezawodne i atestowane usługi analityczne pozwalające na precyzyjną ocenę jakości wody pomogą Ci w działaniach związanych z gospodarką wodą w rolnictwie. Wykonujemy badania wody w produkcji rolnej pod kątem następujących kryteriów:

zawartość amoniaku i azotanów:

powszechna w wodach gruntowych (odwiertach), zwłaszcza na obszarach intensywnie uprawianych, oraz tam, gdzie stosowane są szamba.

zawartość arsenu:

ten trujący środek chemiczny może występować w wodach gruntowych, zwłaszcza na terenach górniczych.

zawartość kadmu:

zwykle towarzyszy zawartości cynku w wodach kwaśnych.

zawartość wapnia i manganu:

te środki chemiczne powodują osadzanie się kamienia i mogą hamować właściwości pieniące mydła.

zawartość chlorku:

poziom chlorku może wzrastać w klimacie suchym i gorącym; w bardzo dużych stężeniach może powodować nudności i wymioty.

zawartość miedzi i cynku:

te środki chemiczne mogą występować w miejscach, gdzie woda o niskim pH płynie rurami miedzianymi i mogą powodować zabarwianie wody.

przewodnictwo elektryczne (EC):

poziom przewodnictwa elektrycznego wskazuje na całkowitą zawartość soli rozpuszczonych (TDS).

współczynnik adsorpcji sodu (SAR):

służy do oceny przydatności wody do nawadniania.

zawartość fluorku:

w klimacie suchym i gorącym poziom tych związków w wodach gruntowych może rosnąć.

pH:

może wskazywać na możliwość występowania korozji lub kamienia.

zawartość potasu i sodu:

możliwe jest przewidzenie wpływu tych soli na zasolenie.

Skontaktuj się z firmą SGS już teraz, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi badania wody mogą Ci pomóc w poprawie jakości i zarządzania zasobami naturalnymi.

Usługi w zakresie badania wody w rolnictwie oferowane przez firmę SGS pomogą Ci w ocenie jakości wody, usprawnią jej wykorzystanie, zwłaszcza w zakresie nawadniania, oraz pomogą Ci w lepszym zarządzaniu zasobami.

Powiązane usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska