Czego szukasz?

Badania uwalniania do atmosfery dodatków do nasion

Dzięki globalnej sieci zaawansowanych technologicznie laboratoriów i ekspertów terenowych, firma SGS zapewnia kompleksowe usługi w zakresie obróbki nasion w każdej lokalizacji.

Naszą specjalnością są między innymi badania modyfikacji nasion i powiązane z nimi testy opylania nasion. Test ten bada ilość materiału opylającego, jaka może przedostać się do atmosfery po pobudzeniu obrobionego ziarna.

Ustalenie ilości uwalnianego pyłu to ważny etap oceny właściwości dodatków do nasion oraz ich przydatności i bezpieczeństwa. Po pobudzeniu nasion poddanych obróbce mogą one uwalniać duże ilości pyłu. Ponieważ chmura pyłu (czy też cząstek nasion) może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zbadanie wielkości jej uwalniania może pomóc w zmierzeniu i zminimalizowaniu tego ryzyka.

Badania dodatków do nasion

Możemy dostosować każdy etap projektu do specyfikacji klienta: od badania wstępnego po analizę danych. Możemy dostosować format badania, replikację, zestawienie wyników, analizę statystyczną, prezentacje graficzne oraz format raportu końcowego.

Posiadamy doświadczenie, sprzęt i personel, dzięki którym możemy zastosować wskazane przez klienta badania wstępne albo określone przez niego wymagania w naszym laboratorium. Możemy wykonać ocenę środków ochronnych, polimerów i powłok pod kątem ich działania i wpływu na bezpieczeństwo i zdolność do przechowywania nasion, tak by spełnić wymagania badawcze klienta.

Skorzystanie z usług firmy SGS w zakresie badań uwalniania proszku do opylania z obrobionych nasion oraz innych testów nasion niesie z sobą liczne korzyści. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zobaczyć, w jaki sposób możemy pomóc Ci w zwiększeniu plonów, ograniczeniu ryzyka i maksymalnym podniesieniu wartości Twoich zasobów.

Dzięki globalnej sieci zaawansowanych technologicznie laboratoriów i ekspertów terenowych, firma SGS zapewnia kompleksowe usługi w zakresie obróbki nasion w każdej lokalizacji.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska