Czego szukasz?

Audyty standardowe

Oferowane przez SGS standardowe audyty dla branży motoryzacyjnej zapewniają zgodność sieci dealerów i obsługi posprzedażnej z konkretnymi normami określonymi przez danego producenta.

Audyty standardowe, zwane także audytami spójności sieci dystrybucyjnej, są oparte na porozumieniu UE w sprawie wyłączeń grupowych z roku 2013, przyznającemu europejskim producentom samochodów kontrolę nad własnymi systemami dystrybucji pojazdów. W innych regionach obowiązują standardy i przepisy lokalne.

Nasi audytorzy są skuteczni i dysponują dogłębną znajomością sektora dystrybucji w przemyśle motoryzacyjnym. Rozumieją oni procesy dealerów oraz konkretne wymogi producentów OEM, takie jak oprogramowanie do zarządzania, narzędzia i instrumenty naprawcze oraz kontrole diagnostyczne urządzeń elektronicznych. Nasze zespoły audytorów prowadzą audyty nowo zarejestrowanych podmiotów oraz audyty kontrolne, które koncentrują się na:

 • identyfikacji wizualnej (np. faktach i postrzeganiu placówek),
 • wyposażeniu,
 • cenach i finansowaniu,
 • jazdach próbnych i prezentacjach,
 • osobach i szkoleniach,
 • doborze personelu i poziomie wyszkolenia w zakresie sprzedaży i obsługi posprzedażnej,
 • zachowaniach i jakości wykonywanej pracy,
 • profesjonalizmie (np. sprzedaży, usługach i obsłudze posprzedażnej),
 • narzędziach informatycznym i systemach komputerowych,
 • stabilności finansowej,
 • potencjale lokalizacji i nieruchomości.

Przed każdą wizytą w salonach dealerów opracowujemy i uzgadniamy z klientem kryteria audytu. Spełnienie każdego kryterium jest oceniane w prosty sposób: „zgodne” lub „niezgodne”. Alternatywnie możemy opracować bardziej precyzyjny system ocen definiujący mniejsze i większe odchylenia lub oceny ilościowe (%).

Dlaczego warto wybrać audyty standardowe oferowane przez SGS?

Przeprowadzony przez SGS audyt standardowy zawiera dane ilościowe zebrane i zmierzone w siedzibie badanego podmiotu. Nasze analizy danych obejmują zagregowane odstępstwa i analizę trendu, co pozwala porównać sieć dealerów z konkurencją oraz zapewnia informacje potrzebne do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wyniki audytów mogą również stanowić dowody w postępowaniach sądowych po zerwaniu kontraktu.

Najważniejsze korzyści:

 • Masz dostęp do naszej wyjątkowej, międzynarodowej sieci.
 • Obsługujemy Cię na jednolitym, światowym poziomie, dając Ci możliwość sprawdzenia się i porównania z konkurencją.
 • Nasze szyte na miarę rozwiązania uwzględniają specyfikę Twojego projektu.
 • Wychodząc na przeciw Twoim potrzebom w zakresie raportowania wyników audytów, wykorzystujemy najwyższej klasy rozwiązania IT, które pozwalają na sprawdzenie w czasie rzeczywistym sposobu prezentacji etosu Twojej marki w różnych lokalizacjach na całym świecie.

Ponieważ jesteśmy akredytowaną organizacją certyfikacyjną dla większości standardów ISO, nasze audyty standardowe można zintegrować z audytami ISO 9001. Można je także rozszerzyć o wizyty pokontrolne oraz włączyć w globalne raporty dotyczące ocen indywidualnych i ogólnych ocen biznesowych.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o audytach standardowych dla branży motoryzacyjnej.

Oferowane przez SGS standardowe audyty dla branży motoryzacyjnej zapewniają zgodność sieci dealerów i obsługi posprzedażnej z konkretnymi normami określonymi przez danego producenta.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska