Czego szukasz?

Audyty gwarancji

Przeprowadzane przez SGS audyty gwarancji – zwiększenie satysfakcji klienta, kontrola nad kosztami napraw gwarancyjnych i ich ograniczanie oraz identyfikacja nowych możliwości biznesowych.

W zakresie wdrażania procedur gwarancyjnych i sprawozdawczości dotyczącej wykonanych prac producenci OEM polegają na sieci dealerów. Problemy dotyczące gwarancji powodują niedogodności, które mogą z kolei obniżyć satysfakcję klienta z produktów danej marki. Aby tego uniknąć, sieć dealerów musi optymalnie funkcjonować w złożonym procesie wymiany informacji, części, usług i faktur między trzema lub czterema podmiotami. Sprawnie zorganizowany proces obsługi gwarancyjnej może przekształcić zdarzenie gwarancyjne w szansę biznesową.

Aby w tym pomóc, badamy w naszych audytach gwarancji pełny obraz obszaru usług u dealerów, procedurę naprawy oraz efektywność wszystkich procesów w obszarze usług. Możemy zbadać i zidentyfikować problemy gwarancyjne, w tym nadmierne koszty, w programie audytu, który:

 • ocenia dealerów według zdefiniowanych przez producenta OEM lub SGS kluczowych wskaźników wydajności,
 • analizuje roszczenia w celu identyfikacji tych, które wymagają audytu realizowanego przy użyciu własnego oprogramowania SGS autoCARS, 
 • obejmuje terenowe audyty zakładów, procesów, procedur i kwestii technicznych,
 • analizuje zgodność roszczeń ze standardowymi instrukcjami naprawy,
 • identyfikuje i objaśnia niespójności i niezgodności,
 • wykrywa zatwierdzone odstępstwa od procedur,
 • obejmuje przegląd procedur sprawozdawczych,
 • monitoruje udoskonalenia.

Badanie kosztów pozwala trzymać je pod kontrolą, uprościć procesy oraz uchronić wizerunek marki w oczach klientów przed uszczerbkiem. W rezultacie można poprawić kontrolę nad fakturowaniem kosztów gwarancji przez dealerów za pomocą akceptacji przedpłat lub audytów i badań przesiewowych po zapłacie .

Nasze usługi obejmują cały łańcuch kontroli gwarancji motoryzacyjnej:

 • Proces gwarancyjny, doradztwo i szkolenia.
 • Wsparcie przed udzieleniem autoryzacji.
 • Przesiewowe badanie roszczeń po zapłacie.
 • Konsultacyjne przeglądy gwarancji.
 • Sformalizowane audyty gwarancji.

Zalety przeprowadzanych przez SGS audytów gwarancji

Oferujemy usługę maksymalizującą efektywność audytów i przeglądów gwarancji. Nasi audytorzy gwarancji i doradcy ds. gwarancji samochodowych dysponują głęboką znajomością zagadnień technicznych w przemyśle motoryzacyjnym oraz procesów i procedur dotyczących producentów OEM. Wykorzystując nasze doświadczenie, precyzyjnie dostosowujemy każdy element naszych audytów gwarancji do potrzeb danej organizacji.

Nasze audyty stanowią alternatywną metodę kontrolowania sprawności dealerów i pomagają znaleźć właściwą równowagę między audytami, komunikacją związaną z zatwierdzeniem problemu gwarancyjnego oraz przesiewowymi badaniami roszczeń.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o audytach gwarancji.

Przeprowadzane przez SGS audyty gwarancji – zwiększenie satysfakcji klienta, kontrola nad kosztami napraw gwarancyjnych i ich ograniczanie oraz identyfikacja nowych możliwości biznesowych.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska