Czego szukasz?

Szkolenie dla audytorów/audytorów wiodących systemów socjalnych (certyfikat CQI i IRCA)

Poznaj zasady oceny projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów odpowiedzialności społecznej w swojej organizacji pod kątem spełnienia wymagań normy SA 8000.

Dzięki temu kursowi (17270-PR 334) zyskasz wiedzę i umiejętności wymagane do prowadzenia audytów zgodności przedsiębiorstwa z wymogami odpowiedzialności społecznej zgodnie z normą ISO 19011.

Informacje o szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • Rozumieli, jaki jest potencjalny zakres kwestii społecznych i etycznych, z którymi mają styczność organizacje i audytorzy, a także będą znać stosowne konwencje, specyfikacje, kodeksy postępowania oraz inne inicjatywy.
  • Umieli objaśnić rolę audytora BCMS pod kątem zaplanowania i przeprowadzenia audytu systemu BCMS, opracowania raportów z audytu oraz kontrolowania realizacji zaleceń po audycie zgodnie z normą ISO 19011;
  • mogli zaplanować, przeprowadzić, zgłosić i zweryfikować audit systemu socjalnego zgodnie z normą ISO 19011 oraz zinterpretować wymagania normy SA 8000;

Aby dostosować się do stylu i potrzeb uczenia się, kurs ten jest dostępny jako szkolenie stacjonarne lub szkolenie prowadzone przez wirtualnego instruktora (VILT). W zależności od wybranej metody, kurs ten może być prowadzony przez 5 dni, 40 godzin lub w krótszych sesjach online i zakończy się egzaminem.

Certyfikat ukończenia kursu

Certyfikowany kurs CQI IRCA - logotyp 450px

Aby pomyślnie ukończyć ten kurs, będziesz musiał zdać zarówno egzamin, jak i ciągłą ocenę, po której otrzymasz certyfikat osiągnięć, który spełnia formalne szkolenie dla osoby ubiegającej się o certyfikację jako audytor / audytor wiodący CQI / IRCA. Certyfikat jest ważny przez pięć lat od daty egzaminu w celu uzyskania certyfikatu audytora CQI/IRCA

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni znać zasady SA 8000.

Zaufane szkolenia z systemów społecznościowych od wiodącego dostawcy kursów

Jako lider w dziedzinie profesjonalnych szkoleń opieramy się na wieloletnim, globalnym doświadczeniu. Nasze kursy są prowadzone w wielu językach i lokalizacjach przez zatwierdzonych wykładowców, specjalistów w danej dziedzinie, którzy mogą wspierać Cię na Twojej drodze zawodowej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zapisać się na szkolenie SGS Academy Social Systems Lead Auditor.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska