Czego szukasz?

Analiza uszkodzeń i awarii

Przeprowadzane przez SGS analizy uszkodzeń i awarii pomagają wykryć przyczyny źródłowe uszkodzeń produktów, ustalić podział obowiązków oraz poprawić wydajność w przyszłości.

W wypadku awarii części lub produktu należy ustalić przyczynę błędnego działania i zapobiec ponownemu wystąpieniu awarii w przyszłości. Nasze usług analiz uszkodzeń i awarii pomagają wykryć przyczyny źródłowe uszkodzeń, ustalić podział obowiązków oraz poprawić wydajność w przyszłości.

Dlaczego warto skorzystać ze świadczonej przez SGS usługi analizy uszkodzeń i awarii?

Na naszą ofertę składa się wysoko wykwalifikowany personel, wyspecjalizowane laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt analityczny, najwyższej klasy zasoby oraz sprawdzoną wiedzę specjalistyczną dzięki czemu możemy zapewnić:

 • analizę przyczyn źródłowych i ustalenie podziału obowiązków,
 • uniknięcie awarii w przyszłości oraz poprawienie wydajności poprzez zapobieganie awariom,
 • szybkie uzyskiwanie dokładnych wyników dzięki zastosowaniu różnych metod, takich jak analizy fizyczne i chemiczne, badania mechaniczne, a także badania metalograficzne oraz spoin, wykonywane w naszych kompleksowo wyposażonych laboratoriach.

Świadczone przez światowego lidera wiarygodne usługi w zakresie analizy awarii i zapobiegania awariom

Jako światowy lider w zakresie analizy awarii i zapobiegania awariom, jesteśmy firmą najchętniej wybieraną przez klientów z każdej branży na całym świecie. Mając rocznie na koncie ponad 1000 pomyślnie zakończonych ekspertyz w sprawie przyczyn awarii, dysponujemy niezrównanym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Nasi eksperci techniczni są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z tytułami doktora lub magistra w dziedzinie mechaniki, materiałoznawstwa (metale i polimery), fizyki, elektroniki i chemii. Na naszą ofertę składają się zatem umiejętności w dziedzinie przemysłu, lokalne uprawnienia oraz rozległe doświadczenia w zastosowaniu różnych technik analizy awarii. Z tego względu działamy jako konsultanci firm prawniczych oraz ubezpieczeniowych i występujemy jako rzeczoznawcy w cywilnoprawnych sporach sądowych.

Świadczymy między innymi takie usługi z zakresu analizy uszkodzeń i awarii, jak:

 • Ocena materiałów: Przeprowadzamy specjalistyczne analizy uszkodzeń dowolnego materiału za pomocą badań mechanicznych, fizycznych, chemicznych oraz mikrostrukturalnych.
 • Badania dotyczące korozji: Dokonujemy oceny problemów związanych z korozją i zmniejszamy ich dotkliwość, a także znajdujemy stopy i/lub powłoki najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.
 • Badania dotyczące korozji: Ustalamy morfologię pęknięć powierzchniowych na materiałach metalowych, polimerowych oraz ceramicznych, wykrywamy przyczyny ich powstania, a także rekomendujemy środki zapobiegawcze.  
 • Ocena elektroniki: Ustalamy źródłowe przyczyny awarii w jednostkach kontrolnych, czujnikach, obwodach drukowanych, układach scalonych oraz technologiach montażu i pakowania.
 • Badanie uszkodzeń spowodowanych przez pożar: Ustalamy źródłowe przyczyny pożaru oraz oceniamy rozmiary i rodzaj zniszczeń tak, aby dane urządzenia lub obiekty mogły zostać bezpiecznie i skutecznie włączone ponownie do eksploatacji.
 • Udział ekspertów: Nasi inżynierowie mogą wypowiadać się jako rzeczoznawcy, począwszy od wstępnych etapów postępowania sądowego, a skończywszy na udziale w czynnościach procesowych. Zapewniamy przeprowadzenie dochodzenia w sprawie wypadku na miejscu zdarzenia, analizy inżynieryjne oraz ocenę zgodności z branżowymi specyfikacjami. Możemy również dokonać przeglądów innych specjalistycznych sprawozdań, określić źródłowe przyczyny awarii, sporządzić makro- i mikrofotograficzną dokumentację oraz przeprowadzić analizy awarii produktu przemysłowego lub konsumpcyjnego.
 • Ocena projektu: Możemy przeprowadzić systematyczną, kompleksową i udokumentowaną analizę danego projektu.
 • Szkolenia: Organizujemy sesje szkoleniowe, seminaria oraz wykłady, które pozwalają zwiększać kompetencje pracowników oraz podnosić jakość produktów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób usługa analiz uszkodzeń i awarii pomaga wykryć przyczyny źródłowe uszkodzeń, ustalić podział obowiązków oraz poprawić wydajność w przyszłości.

Przeprowadzane przez SGS analizy uszkodzeń i awarii pomagają wykryć przyczyny źródłowe uszkodzeń produktów, ustalić podział obowiązków oraz poprawić wydajność w przyszłości.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

02-305,

Warszawa,

Polska