Czego szukasz?

Analiza techniczna Due Diligence

Techniczna analiza due diligence dotycząca projektów z zakresu wykorzystania energii odnawialnej oferowana przez firmę SGS – pomoże Ci zrozumieć techniczną możliwość wykonania Twojego projektu z pełnym przeglądem ryzyka technicznego.

Jeżeli inwestujesz lub opracowujesz główne projekty energetyczne, musisz zrozumieć i łagodzić wszystkie ryzyka techniczne, zanim się zdecydujesz je podjąć. Nasza usługa technicznej analizy due diligence może pomóc Ci zrozumieć techniczną możliwość wykonania Twojego projektu z pełnym przeglądem ryzyka technicznego.

Dlaczego warto korzystać z usług technicznej analizy due diligence dotyczącej projektów wykorzystania energii odnawialnej oferowanych przez firmę SGS?

Możemy pomóc Ci:

 • zrozumieć i złagodzić różnorodne ryzyka techniczne, prawne i socjologiczno-środowiskowe, zanim zdecydujesz się poświęcić swój cenny czas i zasoby na realizację projektu;
 • rozpoznać ryzyka techniczne, które mogłyby narazić na szwank opłacalność Twojego projektu; 
 • zapewnić, że techniczna możliwość wykonania projektu stanowi przyczynek do dobrej inwestycji; 
 • zapewnić, żeby w procesie rozwoju projektu wszystkie czynniki zostały wzięte pod uwagę.

Światowej klasy usługi w zakresie technicznej analizy due diligence, dotyczącej projektów wykorzystujących energię odnawialną, świadczone przez sprawdzoną firmę

Jako światowy lider w dziedzinie świadczenia usług z zakresu technicznej analizy due diligence dotyczącej głównych projektów energetycznych na świecie, dysponujemy niedoścignionym doświadczeniem, najnowocześniejszą technologią i zasobami oraz techniczną wiedzą specjalistyczną. Możemy zatem pomóc Ci pomyślnie ocenić możliwość wykonania Twoich projektów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej.

Możemy zapewnić Ci szczegółowe przeglądy dokumentów i raportów w następującym zakresie:  

 • pomiary wiatru,
 • ocena produkcji energetycznej,
 • projekt elektrowni wiatrowej i słonecznej,
 • założona krzywa mocy, 
 • niepewności oraz koszty i korzyści,
 • poziomy przekroczenia (P50, P75, P90),
 • produkcja netto, włącznie ze stratami elektrycznymi,
 • stan certyfikacyjny,
 • założenia kosztów, 
 • umowy sprzedażowe i gwarancyjne,
 • pozwolenia i licencje,
 • podłączenia do sieci, 
 • umowy dotyczące obsługi i konserwacji,
 • umowy na wykonanie całości prac,
 • rysunki powykonawcze,
 • Harmonogram i kamienie milowe projektu,
 • koszty w stosunku do budżetu,
 • zapisy i rejestry konserwacji,
 • faktury,
 • porównanie oczekiwanej rocznej produkcji energii netto z rzeczywistymi danymi operacyjnymi,
 • analiza finansowa.

Oferujemy także przeprowadzanie inspekcji, wizyty w miejscu lokalizacji obiektu i raporty takie jak:

 • inspekcje aktywów obejmujące główne elementy,
 • badania eksploatacyjne, 
 • nadzór nad przekazaniem do użytku,
 • weryfikacja parametrów pracy, 
 • przegląd procedur dotyczących obsługi i konserwacji.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie technicznej analizy due diligence mogą pomóc Ci zrozumieć techniczną możliwość wykonania Twojego projektu z pełnym przeglądem ryzyka technicznego.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska