Czego szukasz?

Analiza przebiegu rejsu i kontrola straty

Wraz ze wzrostem cen ropy, coraz większą wagę przywiązuje się do dokładnej kontroli wszelkich rozbieżności w ilościach produktów naftowych w trakcie ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw.

W SGS wiemy, jak ważna jest dokładna i rzetelna analiza przebiegu rejsu i obliczenia zgodności ładunku. Te informacje można wykorzystać do poprawy kontroli straty, zgłaszania roszczeń, jeśli to konieczne, i ogólnej poprawy funkcjonowania łańcucha logistycznego. Nasze usługi w zakresie proaktywnej kontroli strat dla branży paliwowej obejmują wszystkie aspekty strat w transporcie, kontrole zapasów, audyty zmieszań paliw w trakcie rejsu oraz audyty terminali.

Korzyści z analizy przebiegu rejsu i uzgadniania stanu ładunku

Podczas przemieszczania, przechowywania i handlu produktami naftowymi, substancjami petrochemicznymi czy innymi cieczami luzem, ich ilości zmieniają się, zależnie od miejsca i czasu pomiaru. Każdy pomiar musi być zatem przeprowadzony ze szczególną uwagą, ponieważ najmniejszy nawet błąd może przynieść poważne skutki przy wykonywaniu standardowych, występujących po sobie (wykorzytujących kolejne wyniki) obliczeń.

Analiza przebiegu rejsu oraz uzgadnianie stanu ładunku polegają na dogłębnej i szczegółowej ocenie sekwencji pomiarów. To pozwala na zbadanie przyczyny źródłowej wszelkich różnic w objętości lub masie paliwa pomiędzy ilościami podanymi w konosamencie (BOL) a ilościami wymienionymi w dokumencie wydania ładunku, czyli tzw. out-turn loss. Nasz wysoce wykwalifikowany zespół może skonstruować i przeanalizować modele rejsu, aby ocenić wpływ czynników, takich jak mieszanie, agregacja i przeładunek na morzu, pozwalając Ci dokładnie przyjrzeć się swojemu łańcuchowi logistycznemu na całej jego długości.

O ile wiele rozbieżności stosunkowo łatwo daje się wytłumaczyć, a ich skutki są minimalne, o tyle w niektórych sytuacjach zmiany mogą być znaczne i powodować prawdziwe różnice w ilościach ładunków.

Do takich przypadków należą:

 • odparowanie wody z zawiesiny;
 • Woda zawarta w roztworze
 • zmiany w gęstości produktu podczas mieszania;
 • uwarstwienie w zależności od gradientu gęstości, temperatury lub obu; 
 • prosty wyciek ze zbiornika lub rury;
 • niepełne wypełnienie rurociągu;
 • Awaria urządzenia;
 • błąd ludzki w trakcie pomiaru i/lub obliczeń.

Nasze usługi w zakresie kontroli straty

W przypadku konfliktu interesów między terminalem, właścicielem jednostki pływającej, handlowcem, osobą czarterującą, odbiorcą i operatorem jednostki, SGS pomoże Ci w obronie Twoich interesów. Nasze usługi obejmują:

 • Kontrola zapasów
  W celu precyzyjnego monitorowania Twojego ładunku, zadbamy o dotrzymanie standardów API w zakresie kontroli ilości i jakości, raz w miesiącu uzgodnimy stan Twoich zapasów z wszystkimi procesami transportowymi, wykryjemy niezgodności i wskażemy obszary ryzyka.

 • Audyt terminalu
  Określenie zakresu odpowiedzialności i nadzoru jest sprawą kluczową. W czasie, gdy terminal jest w posiadaniu Twojego ładunku lub zanim to nastąpi, zadbamy, aby terminal i jego procedury działania umożliwiły odpowiednią obsługę Twojego towaru.

Dowiedz się, jak analiza przebiegu rejsu i usługi SGS w zakresie kontroli straty mogą pomóc w poprawie wydajności i przejrzystości Twojej logistyki.

Wraz ze wzrostem cen ropy, coraz większą wagę przywiązuje się do dokładnej kontroli wszelkich rozbieżności w ilościach produktów naftowych w trakcie ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw.

Powiązane usługi

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska