Czego szukasz?

Żywność i bezpieczeństwo żywności

Dzięki oferowanym przez SGS szkoleniom dotyczącym żywności i jej bezpieczeństwa zdobędziesz umiejętności, wiedzę oraz certyfikaty niezbędne do spełnienia wysokich standardów przemysłu spożywczego.

W przemyśle spożywczym obowiązuje wiele surowych norm i przepisów, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo oraz wydajność procesów, a także minimalizują ryzyko dla konsumentów. Aby pomóc klientom w prowadzeniu działalności w przemyśle spożywczym, oferujemy kompleksowy zakres rozwiązań edukacyjnych.

Szkolenia SGS
Nasze rozwiązania szkoleniowe są opracowane przez ekspertów w danej dziedzinie, aby pomóc organizacjom i osobom indywidualnym w podnoszeniu osobistych kompetencji i umiejętności - kluczowych czynników warunkujących zrównoważony rozwój biznesu i przewagę konkurencyjną.

Our Services

Certyfikacja Systemu Bezpieczeństwa Żywności (FSSC) 22000 wersja 5 – szkolenie dla auditorów wewnętrznych

Certyfikacja Systemu Bezpieczeństwa Żywności (FSSC) 22000 wersja 5 – szkolenie wprowadzające

FSSC 22000 - szkolenie uświadamiające - certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności

ISO 13485 — Szkolenie audytorów wewnętrznych — Systemy zarządzania jakością dla wyrobów medycznych

ISO 22000:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – kurs auditora wewnętrznego

ISO 22000:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – kurs przejścia na nowe wydanie normy

ISO 22000:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – szkolenie dotyczące wdrożenia

ISO 22000:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – szkolenie z wymagań normy

ISO 22716 — Szkolenie z dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) dla przemysłu kosmetycznego

ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - szkolenie dotyczące wdrożenia

ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Kurs dla audytorów

ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Kurs wprowadzający

ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Szkolenie dla audytorów wewnętrznych

ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Szkolenie dla audytorów wiodących

Kontrola Pochodzenia PEFC

Kurs szkoleniowy dla zaawansowanych z zakresu bezpieczeństwa żywności i higieny żywności w gastronomii

Kurs szkoleniowy dla średnio zaawansowanych z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w gastronomii

Opracowywanie i wdrażanie środków zapobiegawczych FSMA w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla ludzi

Podstawowe Systemy Kontroli Pochodzenia FSC

Podstawowy kurs szkoleniowy z zakresu bezpieczeństwa żywności i higieny żywności w gastronomii

Praktyki higieny żywności według FSMA

Program weryfikacji dostawców zagranicznych (FSVP) FSPCA

Szkolenie dla specjalistów w zakresie środków zapobiegawczych (PCQI) według FSMA

Szkolenie dotyczące surowców

Szkolenie FSPCA dla specjalistów w zakresie środków zapobiegawczych (PCQI) odnoszących się do żywności dla zwierząt

Szkolenie uświadamiające dotyczące food defense

Szkolenie w zakresie higieny żywności

Szkolenie w zakresie kontroli dostawców i marek własnych

Szkolenie w zakresie programu monitorowania środowiska (EMP) dla przedsiębiorstw działających w przemyśle spożywczym

Szkolenie w zakresie rozporządzenia UE dotyczącego drewna

Szkolenie wprowadzające do analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)

Szkolenie z systemu HACCP

Szkolenie z wdrażania i audytu systemu HACCP

Szkolenie z zakresu maszyn rolniczych i leśnych

Wdrażanie GMP, HACCP i środków zapobiegawczych FSMA w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla ludzi

Wersja 5 FSSC 22000/ISO 22000:2018 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) – szkolenie dla auditorów wiodących

Zaawansowane Systemy Kontroli Pochodzenia FSC

Zrozumienie wymagań amerykańskiego urzędu FDA dotyczących znakowania żywności i informowania o alergenach

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska