Czego szukasz?

Fałszywe oferty pracy: Ostrzeżenie

Firma SGS otrzymała informację, że w jej imieniu składane są fałszywe oferty pracy za pośrednictwem stron internetowych nienależących do SGS, adresów e-mail imitujących adresy SGS oraz innych platform komunikacyjnych, takich jak Google Hangout.

Wiele tego rodzaju propozycji obejmuje ofertę zatrudnienia lub umowy z firmą SGS oraz nieprawdziwą weryfikację. Często propozycje te wymagają uiszczenia z góry opłaty za szkolenie, narzędzia lub podróż, a także podania informacji bankowych. Posługiwanie się nazwą i logo firmy SGS w tego rodzaju propozycjach jest nieautoryzowane i niezgodne z prawem.

Firma SGS nie pobiera opłat na żadnym etapie procesu rekrutacyjnego. Wszelkie żądania uiszczenia opłaty lub podania informacji bankowych powinny budzić podejrzenia i być zgłaszane władzom w celu podjęcia odpowiednich działań. Prosimy także zawiadomić nasz wewnętrzny dział bezpieczeństwa korporacyjnego.

Autorzy fałszywych propozycji mogą stosować następujące taktyki w celu uwiarygodnienia oferty:

  • korespondencja podpisana rzekomo nazwiskami rzeczywistych pracowników SGS lub osób podających się za pracowników SGS;
  • dokumenty i strony internetowe mogą zawierać oficjalnie wyglądający nagłówek firmowy SGS, w tym logo i nazwę firmy;
  • korespondencja zawierająca adresy e-mail lub adresy stron internetowych z nazwą „SGS” lub podobną nazwą, bądź też adres internetowy rzeczywistej lub fikcyjnej strony internetowej SGS.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności oferty pracy opublikowanej rzekomo przez firmę SGS, prosimy o przesłanie kopii oferty do działu bezpieczeństwa korporacyjnego firmy SGS . Poinformujemy, czy oferta jest autentyczna, a w przypadku gdy tak nie jest, przeprowadzimy postępowanie i podejmiemy konieczne działania.

Uwaga: nie jesteśmy w stanie zweryfikować ofert pracy dla Software Galaxy Systems LLC (SGS Consulting). Nie są one powiązane z Grupą SGS. Można się z nimi skontaktować bezpośrednio pod adresem emp_verification@sgsconsulting.com.

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska