Czego szukasz?

Żywność

Bezpieczeństwo, jakość i zrównoważony rozwój są kluczowymi czynnikami w łańcuchu żywnościowym. Każdy z tych elementów ma wpływ na zrównoważony rozwój działalności i atrakcyjność rynkową produktów firmy.

Oferujemy kompleksową gamę rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności, jakości i zrównoważonego rozwoju, które pomogą Twojej firmie zdobywać coraz większe zaufanie konsumentów, prowadzić działalność w bardziej zrównoważony sposób, ograniczać ryzyko oraz poprawiać efektywność na każdym etapie łańcucha wartości.

Kompleksowa gama rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności

Od szkolenia i kontroli, audytów i certyfikacji, badań i usług doradztwa technicznego po kontrole sklepów detalicznych i usługi tajemniczego klienta, nasz globalny zespół ekspertów branżowych pomaga w zagwarantowaniu, że działalność i produkty Twojej firmy spełniają wymagania najwyższych światowych norm.

Nasze usługi pomagają:

 • Zarządzać ryzykiem, uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe i wypełniać zobowiązania 
 • Chronić konsumentów 
 • Zachować zgodność ze złożonymi przepisami 
 • Zapewnić prawidłowe przechowywanie, transport, pakowanie i dystrybucję składników oraz produktów spożywczych 
 • Zapewnić jakość i bezpieczeństwo w zróżnicowanych łańcuchach dostaw

Nasze usługi, których zakres ustalamy w ścisłej współpracy z klientem, obejmują następujące dziedziny:

Innowacyjne technologie

Wprowadzając nowe technologie, takie jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja i technologia blockchain, pomagamy firmom zwiększać wydajność i zrównoważenie rozwoju. Opracowaliśmy cyfrowe rozwiązania zapewniające wiedzę, informacje, przejrzyjstość, identyfikowalność oraz wydajność, które pomagają zarządzać jakością i bezpieczeństwem.

Nasze innowacyjne rozwiązania to między innymi:

 • SGS Digicomply: narzędzie upraszczające zachowanie zgodności z przepisami dzięki dostępowi do stale zmieniających się aktów ustawodawczych i norm dotyczących żywności oraz rolnictwa. Nasza znakomita platforma do zarządzania wiedzą pozwala na wybór różnych funkcji w celu przekształcenia informacji na temat zgodności z przepisami w przyjazną dla użytkownika wiedzę, zgodnie z którą łatwo jest podejmować działania
 • Transparency-One: rozwiązanie cyfrowe do znajdowania, analizy i monitorowania wszystkich dostawców, składników oraz obiektów w łańcuchu dostaw, które można łączyć z technologią blockchain, aby skuteczniej zdobywać zaufanie klientów. Transparency-One wykorzystuje dane dostępne w czasie rzeczywistym do zmniejszania ryzyka, identyfikacji pochodzenia składników oraz zapewnienia zgodności z przepisami.
 • All Species ID: jedno badanie służące do identyfikacji wszystkich gatunków w jednej próbce żywności. All Species ID to skuteczne narzędzie wykorzystujące sekwencjonowanie następnej generacji DNA (NGS), które służy do analizy żywności, badania autentyczności żywności, identyfikacji składników, patogenów, alergenów i potencjalnych zanieczyszczeń nawet w wysoce przetworzonych produktach spożywczych

Światowy lider w zakresie rozwiązań z dziedziny żywności i bezpieczeństwa

Jako światowy lider ze 140-letnim doświadczeniem w dziedzinie badań, inspekcji, weryfikacji i certyfikacji oferujemy dogłębną wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie problemów przemysłu spożywczego. Dzięki lokalnemu zasięgowi dysponujemy ekspertami, którzy rozumieją lokalną kulturę i potrzeby. Możemy wspierać klientów w całym łańcuchu wartości, pomagając im w ochronie marki, zdobywaniu zaufania klientów oraz otwarciu się na bardziej dochodowe możliwości biznesowe.

Oferujemy również:

 • Obowiązkowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb programy badań, inspekcji i audytów, spełniające wymagania władz państwowych i prywatnych protokołów 
 • Wsparcie umożliwiające budowanie potencjału poprzez szeroką gamę programów szkoleniowych 
 • Pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów branżowych, takich jak fałszowanie żywności oraz złożoność przepisów prawnych w różnych obszarach geograficznych 
 • Programy dla dostawców zajmujących się handlem detalicznym i gastronomią, umożliwiające zapewnienie zgodności dostawców w całym łańcuchu dostaw

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska