Czego szukasz?

Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo

Ochrona pracowników i środowiska dzięki naszemu międzynarodowemu zespołowi ekspertów ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS).

Odnoszące sukcesy firmy poważnie traktują ochronę środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz zgodność z przepisami. Niezminimalizowanie wpływu działalności firmy będzie skutkować niezadowoleniem pracowników, organów regulacyjnych i klientów. Coraz częściej interesariusze poszukują dowodów potwierdzających, że postępujesz zgodnie z najlepszymi praktykami.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

W Twojej firmie bez wątpienia wdrożono polityki i procedury dotyczące BHP i ochrony środowiska. Jednak, czy są one wystarczające? Czy masz pewność, że są one zgodne z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami? I jak to udowodnić?

Zachowaj większą ostrożność dzięki usługom SGS w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

W SGS oferujemy kompleksowe rozwiązania, które pomogą Twojej firmie wdrożyć najlepsze praktyki w zakresie polityki i procedur dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) oraz wykazać zgodność z nimi. Jako światowy lider w zakresie kontroli, certyfikacji, badań i weryfikacji możemy pomóc Twojej firmie w ograniczeniu różnorodnych zagrożeń. Dzięki naszej sieci o zasięgu ogólnoświatowym znamy przepisy, które mają znaczenie lokalne i międzynarodowe, i oferujemy szereg rozwiązań w zakresie pobierania próbek, badań, monitoringu i auditów.

Nasi specjaliści pomogą w każdym aspekcie obowiązków związanych z ochroną środowiska, zdrowiem i bezpieczeństwem:

  • Powietrze: specjalistyczne pobieranie próbek i testowanie, zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych
  • Gleba: odwierty badawcze, pobieranie próbek gleby i osadów, a także szereg rozwiązań do badania gleby, osadów i osadów dennych
  • Woda: pobieranie próbek i badanie różnorodnych rodzajów wody, takich jak woda gruntowa, powierzchniowa, pitna, ścieki, woda technologiczna, woda morska
  • Odpady, ocena, testowanie, monitorowanie, redukcja i zarządzanie strumieniami odpadów
  • Zrównoważony rozwój usługi w celu optymalizacji wyników ESG Twojej działalności
  • Rozwiązania z zakresu higieny: Oferujemy szeroki zakres rozwiązań dotyczących pobierania próbek, badań oraz oceny ryzyka w celu monitorowania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy, takich jak azbest, zła jakość powietrza w pomieszczeniach, poziom hałasu, drgania itp.
  • Rozwiązania w zakresie audytu, pomagamy w opracowaniu konkretnych polityk BHP i przeprowadzamy audyty operacji pod kątem ich kryteriów zgodności z przepisami.

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska