Czego szukasz?

Usługi wydobywcze

SGS oferuje różnorodne usługi, które ułatwiają określanie wartości projektu wydobycia minerałów.

Jesteśmy rozpoznawalnym na całym świecie liderem w dziedzinie modelowania złóż rudy, audytu zasobów, zarządzania bazami danych, projektowania procesu oraz w dziedzinie przygotowywania, weryfikacji i audytu raportów technicznych dotyczących różnorodnych towarów.

SGS oferuje wsparcie na każdym etapie projektu wydobywczego. Dane zgromadzone na etapie badań i analiz przeprowadzanych w laboratoriach SGS są akceptowane przez instytucje finansowe, agencje rządowe oraz międzynarodowe społeczeństwo branży górniczej. Nasze usługi wydobycia minerałów to między innymi:

Testy i badania laboratoryjne

 • Geochemia
 • Geometalurgia
 • Badania opłacalności
 • Ocena zachowania złota
 • Modelowanie złóż rudy oraz szacowanie i klasyfikacja zasobów
 • Audyty zasobów
 • Badania hydrogeologiczne i wód gruntowych
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko

Zarządzanie projektem i jego opracowywanie

 • Zarządzanie programem wydobywczym (nadzór programu wiercenia, pozyskiwanie próbek z rdzenia, pobieranie próbek z rdzenia)
 • Opracowywanie schematów technologicznych i testy w zakładach modelowych

Zarządzanie danymi i dokumentowanie

 • Mapowanie baz danych i zarządzanie nimi
 • Magazynowanie danych
 • Przygotowywanie i ocena raportów technicznych zgodnie z normami NI 43-101 oraz JORC

Świadczone przez SGS usługi wspomagające wydobywanie umożliwiają Tobie, Twoim akcjonariuszom oraz instytucjom finansowym pełne poznanie potencjalnej wartości oraz wpływu realizowanego programu wydobywczego. Skontaktuj się z nami na etapie planowania projektu. Nawiążemy z Tobą współpracę, aby zapewnić kompleksowe i profesjonalne usługi oraz wspomóc rozwój, działając jako niezależni doradcy techniczni.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 02-305,

Warszawa,

Polska