Czego szukasz?

Dobra Konsumpcyjne i Handel Detaliczny

Od wyrobów tekstylnych, po akcesoria, meble, żywność i produkty elektroniczne, nasze kompleksowe usługi zapewniają podnoszenie jakości, zgodność z wymogami oraz bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych w globalnych łańcuchach dostaw.

Dobra konsumpcyjne i handel detaliczny Pomożemy Ci potwierdzić, że zarówno Twój łańcuch dostaw, jak i produkty, które kupujesz i sprzedajesz są zgodne z normami.

Szukasz czegoś konkretnego?

Przeglądaj Dobra Konsumpcyjne i Handel Detaliczny/strong>

Wymagania dotyczące jakości oraz zakres wymogów dotyczących bezpieczeństwa, które musisz spełniać, stają się z każdym dniem coraz bardziej złożone. Aby pomóc Ci w spełnieniu tych wymogów, nasi specjaliści z dziedziny dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego oferują pełny zakres usług producentom, importerom, eksporterom oraz sprzedawcom detalicznym dóbr konsumpcyjnych. Nasze usługi obejmują badania laboratoryjne, kontrolę produktu i doradztwo, ocenę procesów i pomoc techniczną.

Pomagamy Ci zmniejszyć ryzyko, poprawić wydajność i zapewnić zgodność wymogami w odniesieniu do całego łańcucha dostaw. Oferujemy szeroką i szczegółową wiedzę na temat dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego, która może pomóc zbudować silniejszą i prężniejszą firmę z potencjałem wzrostu oraz pokonania konkurencji.

Nasze usługi dla produktów konsumenckich takich jak żywność, kosmetyki, produkty pielęgnacji ciała, tekstylia, obuwie, zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego, wyroby gotowe, wyroby elektryczne i elektroniczne, są dostępne na całym świecie.

Oprócz spełniania wymogów prawnych i norm branżowych, możemy pomóc Ci sprostać różnym wyzwaniom, do których należą:

  • wzrost nieetycznych zachowań na etapie produkcji, z uwagi na próby obniżenia kosztów w łańcuchu dostaw; 
  • zwiększona uwaga konsumentów w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa; 
  • wyzwania środowiskowe wynikające ze zwiększonej produkcji nowych dóbr konsumpcyjnych, takie jak zwiększone zużycie energii, emisje gazów cieplarnianych oraz odpady konsumpcyjne.

Posiadając reputację świadczenia najwyższej jakości usług w zakresie kontroli, badań, certyfikacji i weryfikacji, możemy również zaoferować doradztwo i usługi w zakresie cross-business, aby poprawić równowagę w całej organizacji i łańcuchu dostaw.

Nasze usługi w zakresie dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego obejmują:

  • Badania i certyfikację: Przeprowadzamy pełną gamę badań produktów, od badań materiałowych, takich jak badania bezpieczeństwa i funkcjonalności, po certyfikację. Naszym celem jest potwierdzenie, że Twoje produkty są tak dobre w zakresie ochrony konsumentów i spełniania ich oczekiwań, jak deklarujesz. 
  • Kontrole: Przeprowadzamy kontrole produkcji przed, podczas i po zakończeniu procesu produkcyjnego oraz kontrole punktów sprzedaży detalicznej w celu weryfikacji jakości Twoich surowców, produkcji, oznakowania, opakowania oraz prezentacji produktu. 
  • Pomoc techniczną: Wspieramy Twoje przedsięwzięcia wdrażając rozwiązania z zakresu odpowiedzialności społecznej, zapewniając ocenę jakości oraz bezpieczeństwa w zakresie żywności i zdrowia w zakładach produkcyjnych. Ponadto działamy jako ośrodek doradztwa w zakresie przepisów i zapewniamy szkolenia oraz wsparcie w zakresie sprzedaży pod własną marką.

Dobra konsumpcyjne są częścią życia każdego z nas. Konsumenci oczekują, że nabywane przez nich produkty będą zdrowe i bezpieczne. Nasza zindywidualizowana oferta usług w zakresie badań, kontroli, certyfikacji oraz doradztwa, świadczonych przez nasze lokalne akredytowane laboratoria i jednostki certyfikujące, zapewnia znajomość norm obowiązujących w odniesieniu do Twoich produktów oraz spełnienie obowiązujących wymogów. Ważne jest również to, że możemy pomóc Ci uzyskać przewagę konkurencyjną oraz opracować produkty i łańcuch dostaw w taki sposób, aby do rąk konsumentów trafiały produkty, które są dokładnie takiej jakości, jaką deklarujesz. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 02-305,

Warszawa,

Polska