Czego szukasz?

Gwarancja zrównoważonego rozwoju

Popraw poziom zrównoważonego rozwoju, zmniejsz ryzyko oraz zwiększ wydajność i wartość dla społeczeństwa.

Włącz zrównoważony rozwój do swojej firmy

Zrównoważony rozwój nie jest już dodatkową cechą propozycji wartości Twojej firmy, ale potrzebą, która musi być zintegrowana z modelem biznesowym dla długoterminowego sukcesu i rentowności.

Rzeczywistość, w której działają organizacje jest definiowana przez megatrendy, takie jak zwiększona łączność i mobilność, zmiany klimatu, wyczerpywanie zasobów naturalnych i gwałtowna urbanizacja.

Interesariusze, w tym konsumenci, inwestorzy, pracownicy i społeczeństwo ogółem, wymagają, aby organizacje wykraczały poza zwykłą zgodność z wymogami prawnymi, a zamiast tego wywierały pozytywny wpływ, który odzwierciedla prawdziwe zaangażowanie w zrównoważony rozwój i przywództwo w zakresie działań na rzecz klimatu. Pomożemy Ci aktywnie przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), wspierając Cię w drodze do tworzenia wartości w całym Twoim modelu biznesowym.

Dlaczego SGS zapewnia zrównoważony rozwój?

Jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju od ponad 30 lat, nadal aktywnie uczestniczymy w prezentowaniu najlepszych praktyk i opracowywaniu międzynarodowych standardów i wytycznych. W rezultacie mamy ekspertów w wielu branżach, którzy świadczą szeroki zakres usług w zakresie zapewniania zrównoważonego rozwoju.

Umożliwiamy:

 • Ustal swoją wizję i mapę drogową dzięki kompleksowym usługom dostosowanym do Twoich potrzeb.
 • Stwórz zaufanie i pewność w zakresie zrównoważonego rozwoju, niezależnie od wielkości, złożoności i sektora organizacji.
 • Zmierz swoje oddziaływanie na zrównoważony rozwój
 • Usprawnienie zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG)
 • Zmniejsz zużycie energii, ślad węglowy i ilość odpadów
 • Wdrażaj bardziej wydajne procesy
 • Rozwiązuj problemy i redukuj potencjalne zagrożenia dla interesariuszy
 • Unikaj greenwashingu
 • Osiągnij swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Bez względu na to dokąd zmierzasz i jakie działania na rzecz klimatu chcesz podjąć, nasze usługi zapewniania zrównoważonego rozwoju mogą być dostosowane i zoptymalizowane, aby doprowadzić Cię tam, gdzie chcesz być.

Kompleksowy zakres usług zapewniania zrównoważonego rozwoju

W zakres naszych usług wchodzi:

 • Zrównoważony rozwój i doradztwo: umieść zrównoważone praktyki biznesowe w centrum modelu biznesowego
 • Ujawnianie i zapewnianie zrównoważonego rozwoju: informuj o wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju i buduj zaufanie poprzez niezależną ocenę
 • Łagodzenie zmian klimatycznych: łagodzenie, adaptacja i maksymalizacja korzyści biznesowych wynikających ze zmian klimatu
 • Zrównoważone łańcuchy dostaw: zwiększenie zaufania i widoczności łańcucha wartości
 • Zrównoważone finanse: przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka finansowego i tworzeniu wartości

Szukasz czegoś konkretnego?

Przeglądaj Gwarancja zrównoważonego rozwoju/strong>

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska