Czego szukasz?

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością

16 May 2023
main feature juice bottles

Unia Europejska opublikowała niedawno uaktualnienie rozporządzenia dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zmiany weszły w życie 31 stycznia 2019 roku.

11 stycznia 2019 roku Unia Europejska (UE) opublikowała rozporządzenie (UE) 2019/37 [1] zmieniające rozporządzenie (UE) 10/2011 w sprawie tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Najnowsza publikacja zawiera między innymi następujące zmiany:

  • Zastąpienie czterech substancji i dodanie trzech zupełnie nowych substancji do unijnego wykazu substancji dozwolonych (tabela 1 w załączniku I)
  • Dodanie jednego całkowicie nowego wpisu dla ograniczenia grupowego obejmującego trzy substancje. Mają one być określane jako kwas krotonowy (tabela 2 w załączniku I)
  • Zastąpienie specyfikacji dla kwasu 3-hydroksybutanowego-3-hydroksypentanowego, kopolimeru (substancja FCM nr 744) limitem migracji specyficznej dla kwasu krotonowego
  • Zastąpienie dwóch wierszy dotyczących stosowania płynów modelowych imitujących żywność w odniesieniu do niektórych rodzajów żywności (tabela 3 do pkt 4 załącznika III, patrz tabela 1 poniżej)

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 stycznia 2019 r.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością, które są zgodne z wymogami przed datą wejścia w życie ostatniej publikacji, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 stycznia 2019 r. i mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Najważniejsze informacje dotyczące stosowania płynów modelowych imitujących niektóre rodzaje żywności w tabeli 3 w pkt 4 załącznika III do rozporządzenia (UE) 2019/37 oraz porównanie z obowiązującymi przepisami podsumowano poniżej:

 

Wiersze 3 i 4 do tabeli 3 w pkt 4 załącznika III "Przypisanie płynu modelowego imitującego żywność w celu wykazania zgodności z ogólnym limitem migracji".

 

Rozporządzenie (UE) 2019/37 zmieniające rozporządzenie (UE) 10/2011

Rozporządzenie (UE) 10/2011

(zmienione rozporządzeniem (UE) 2017/752)

Zakres stosowania

Tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością

Tworzywa sztuczne przeznaczone do kontaktu z żywnością

Płyn modelowy imitujący żywność

50% etanol dla żywności płynnej (produkty alkoholowe i mleczne) o pH ≥ 4,5

50% etanol dla żywności płynnej (produkty alkoholowe i mleczne)

3% kwas octowy i 50% etanol dla żywności płynnej (produkty alkoholowe i mleczne) o pH < 4,5

3% kwas octowy i 50% etanol dla żywności płynnej (produkty alkoholowe i mleczne)

Data wejścia w życie

31 stycznia 2019 r.

Obowiązujące

 

BADANIA MATERIAŁÓW I OPAKOWAŃ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W SGS

Eksperci SGS posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w badaniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Korzystanie z usług SGS daje pewność, że Państwa produkty spełniają odpowiednie przepisy i normy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (m.in. (UE) nr 10/2011, (WE) nr 1935/2004, FDA czy GB). Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zainteresowanych badaniami materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOLEŃ OTWARTYCH AKADEMII SGS

BRC GS PM v.6 - wymagania

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska