Czego szukasz?

Dyrektywa CSRD weszła w życie! Co to oznacza w praktyce dla raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju?

18 Jan 2023
main feature aerial view of photovoltaic plant

Nowa Dyrektywa CSRD o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju nakłada na firmy obowiązek składania corocznych sprawozdań. Są trzy terminy ostateczne. Jakie? Dowiecie się z lektury artykułu.

Przedsiębiorstwa od stycznia br. czeka szereg zmian. Stanie się tak za sprawą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nowe prawo weszło w życie 20 dni po jego opublikowaniu. Co to oznacza w praktyce? 

Nowa dyrektywa CSRD - czego będzie dotyczyć zatwierdzony dokument?

Nowa Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju nakłada na firmy obowiązek składania corocznych raportów. Muszą one zawierać dane dotyczące ich wpływu na:

  • środowisko,
  • społeczeństwo,
  • prawa człowieka,
  • ład korporacyjny.

Powodem wprowadzenia dyrektywy jest zbyt duży poziom ogólności wcześniejszych przepisów w kwestii ujawniania informacji niefinansowych (tzw. Dyrektywa NFRD).

Zbierane informacje będą ujawniane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tzw. ESRS (ang. European sustainability reporting standards). Natomiast dla małych i średnich spółek giełdowych zostanie przygotowany, dedykowany im, uproszczony standard.

Gdzie będą mieć zastosowanie nowe wymogi?

Przepisy jakie wprowadza Dyrektywa CSRD dotycząca raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju będą dotyczyć 50 tys. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności obejmie duże spółki – niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie, czy też nie. Małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie otrzymają więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co więcej, przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej prowadzące w dużej mierze działalność na terenie wspólnoty i wykazujące obroty powyżej 150 mln € na terenie UE, będą podlegać wymogom na tych samych zasadach co duże spółki.

Zobacz również:Zielona rewolucja, czyli nowe regulacje a ESG | SGS Polska

Polska, podobnie jak pozostałe kraje unijne, na implementację Dyrektywy CSRD do swojego prawa będzie mieć 18 miesięcy. 

Dyrektywa przewiduje trzystopniowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków przez podmioty gospodarcze (tabela). Jako pierwsze ujawnień za 2024 r. mają dokonać największe podmioty, które już raportują informacje niefinansowe (na podstawie Ustawy o rachunkowości) – w 2025 r. W następnym roku raportować będą pozostałe duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe ujawnią swoje dane w 2027 r.

Ostateczne terminy wyznaczone na wprowadzenie obowiązkowego raportowania zgodnie z nową Dyrektywą CSRD dla przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju:

WyszczególnienieOstateczny termin wdrożeniaTermin raportowania
Duże spółki interesu publicznego, objęte już dyrektywą NFRD i zatrudniające powyżej 500 pracownikówod 1 stycznia 2024 r.2025 r.
Duże przedsiębiorstwa, które nie podlegają dyrektywie NFRD i zatrudniające ponad 250 pracowników i/lub mające 40 mln € obrotów i/lub 20 mln € całkowitych aktywówod 1 stycznia 2025 r.2026 r.
MŚP, a także inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzieod 1 stycznia 2026 r.2027 r.

Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju: jakie zmiany niesie Dyrektywa CSRD?

Dzięki wspólnym dla wielu grup przedsiębiorców regułom jakie zawiera Dyrektywa CSRD, dostęp do danych na temat zrównoważonego rozwoju będzie wreszcie porównywalny. Pozwoli także na ograniczenie greenwashingu i wzmocni na poziomie globalnym rolę tworzenia takich standardów.

Jest jeszcze jedna nowa i ważna zmiana. Aby potwierdzić wiarygodność i poprawność ujawnianych danych, dyrektywa nałożyła na przedsiębiorstwa wymóg poddania się niezależnym audytom i certyfikacji.

Dyrektywa CSRD - jak możemy pomóc w realizacji jej założeń?

Obowiązek raportowania ESG, zwłaszcza na początku, może sprawiać trudności. Dlatego warto to zrobić rzetelnie. Firma SGS jest przygotowana do weryfikacji takich raportów i przeprowadzenia audytów. Wśród oferowanych przez nas usług znajdują się ponadto, między innymi Health Check (sprawdzenie aktualnego przygotowania firmy), Gap Analysis (analiza luk ESG), weryfikacja wskaźników KPI, certyfikacja ESG oraz szkolenia.

Nie daj się zaskoczyć nowym wymogom zrównoważonego rozwoju i już teraz zacznij przygotowania do nowego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia w wyborze najbardziej celowanej dla Twojej firmy formy pomocy?

Skontaktuj się z nami!

 

Katarzyna Matyjasik, ekspertka ds. ESG w SGS Polska 

 

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska