Czego szukasz?

Najczęstsze niezgodności spawalnicze – jak ich unikać? Cz. 2 spoiny pachwinowe

07 Mar 2022
World Map Showing Connections 1600px

O niezgodnościach spawalniczych w spoinach doczołowych pisaliśmy w poprzednim artykule. Dziś opowiemy o tym, jakie niezgodności w spoinach pachwinowych można najczęściej wykryć przez badania wizualne VT. W naszym nowym artykule podpowiadamy też, jak można zaradzić ich występowaniu.

Zakłady produkcyjne mierzą się z ogromnym problemem, jakim są niezgodności spawalnicze. Powstają one podczas wytwarzania elementów konstrukcji, co często uniemożliwia sprzedaż wyrobu. Firmy produkcyjne powinny zwiększać swoje kompetencje w tym obszarze. Dzięki temu unikną zbędnych kosztów naprawy lub złomowania konstrukcji.

Nadmierna asymetria spoiny pachwinowej

 • Numer niezgodności wg normy PN-EN ISO 6520-1: 512.
 • Opis: lica spoiny pachwinowej nie ma kształtu trójkąta równobocznego.
 • Przyczyna powstawania: nieodpowiedni kąt ustawienia uchwytu spawalniczego podczas spawania, zbyt duże jeziorko spawalnicze.
 • Jak unikać: odpowiednie ustawienie uchwytu spawalniczego.

Źródło własnePodtopienie

 • Numer niezgodności wg normy PN-EN ISO 6520-1:
  • 5011 – podtopienie ciągłe,
  • 5012 – podtopienie przerywane – choć trzeba zaznaczyć, że norma nie definiuje, kiedy mamy do czynienia z podtopieniem ciągłym, a kiedy z przerywanym.
 • Opis: jest to charakterystyczne podebranie materiału po bokach spoiny, w przypadku spoin pachwinowych występuje najczęściej jako podebranie górnej krawędzi spoiny.
 • Przyczyna powstawania: powstaje na skutek źle dobranych parametrów spawania takich jak zbyt wysoki prąd spawania lub przez niewłaściwy kąt trzymania uchwytu palnika podczas spawania.
 • Jak unikać: dostosować parametry spawania – zmniejszenie prądu spawania i poprawne ustawienie uchwytu palnika podczas spawania.

Źródło własne

Krater

 • Numer niezgodności wg normy PN-EN ISO 6520-1: 2024 i 2025.
 • Opis:
  • 2024 – jest to jama skurczowa na końcu ściegu nieusunięta przed lub podczas układania kolejnych ściegów spoiny. Jeżeli jama skurczowa nie zostanie wypełniona przez kolejny ścieg, to wówczas powstanie nieciągłość międzyściegowa. Będzie to już niezgodność wewnętrzna, która nie będzie wykrywalną metodą VT.
  • 2025 – charakterystyczne zagłębienie – otwór w miejscu zakończenia spoiny, znajduje się od strony lica spoiny.
 • Przyczyna powstawania:
  • 2024 – powstaje podczas odcinkowego wykonywania spoin w wyniku niepełnego nałożenia na siebie i niepełnego przetopienia miejsca zakończenia wcześniejszego odcinka spoiny. Może też powstać w wyniku zabrudzeń spoiny i uwięzienia powietrza w spoinie
  • 2025 – w metodach MIG/MAG oraz TIG powstaje na skutek nieodpowiedniej techniki zakończenia spawania – zbyt szybkie odsunięcie palnika od spoiny.
 • Jak unikać:
  • 2024 – podczas wykonywania kolejnych odcinków spoin należy koniec wcześniej wykonanego odcinka spoiny przetopić, aby mieć pewność, że nie ma niewypełnionej przestrzeni pomiędzy dwoma odcinkami spoiny oraz odpowiednio oczyścić elementy spawane przed wykonywaniem spoin.
  • 2025 – łagodniejsze wygaszenie łuku. Następnie zakończenie spoiny odpowiednim ruchem palnika i włączenie funkcji wypełniania krateru w spawarce (jeśli jest taki program).

 typowy krater w spoinie pachwinowej (2025), źródło własneNadmierna wypukłość lica spoiny pachwinowej

 • Numer niezgodności wg normy PN-EN ISO 6520-1: 503.
 • Opis: zbyt wypukłe lico spoiny pachwinowej.
 • Przyczyna powstawania: niewłaściwy ruch uchwytem spawalniczym podczas spawania.
 • Jak unikać: stosować odpowiedni ruch uchwytem spawalniczym podczas spawania – spawanie zakosami z przytrzymaniem na bokach spoiny.

Źródło własneRozprysk

 • Numer niezgodności wg normy PN-EN ISO 6520-1: 602.
 • Opis: małe kuleczki materiału dodatkowego wyrzucone z jeziorka spawalniczego bądź łuku spawalniczego, które osadzone są wokół spoiny.
 • Przyczyna powstawania: błędne ustawienie parametrów spawania.
 • Jak unikać: stosować środki zmniejszające powstawanie rozprysku. Należy dobrać odpowiedni gaz spawalniczy (przy CO2 jest większy rozprysk niż przy zastosowaniu mieszanki gazowej Ar + CO2) i dostosować parametry spawania, przede wszystkim właściwy dobór napięcia łuku spawalniczego względem prądu spawania.

Źródło własne


CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (BADAŃ NDT) W SGS POLSKA – JAK SIĘ ZAPISAĆ?

SGS Polska jako lider na rynku badań, inspekcji i certyfikacji oferuje usługę certyfikacji personelu NDT.

Na egzamin możesz się zapisać wysyłając zgłoszenie (Załącznik nr 1) na adres 
pl.certyfikacja.ndt@sgs.com

Za proces certyfikacji odpowiadają niezależni eksperci SGS.

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska