Czego szukasz?

Niezgodność spawalnicza a wada spawalnicza – czym się różnią?

22 Feb 2022
niezgodnosc spawalnicza a wada spawalnicza

Czym się różnią sformułowania wada spawalnicza i niezgodność spawalnicza? To pytanie bardzo często się pojawia w branży spawalniczej. Warto pamiętać, że istnieje różnica pomiędzy spoiną, w której występuje wada spawalnicza, a spoiną, gdzie występuje niezgodność spawalnicza. Od tego zależy czy będziesz mógł/a eksploatować swój wyrób, czy nie.

Wada spawalnicza i niezgodność - definicje z normy PN-EN ISO 9000

Rozważania warto zacząć od definicji słów "wada" oraz "niezgodność", które są przywołane w normie PN-EN ISO 9000.

Zgodnie z definicją z przywołanej normy:

Wada to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub obowiązkowe, odnoszące się do zamierzonego lub wyspecjalizowanego użytkownika.

W języku spawalniczym można przyjąć, że jest to niespełnienie wymaganego kryterium poziomu akceptacji.

 

Niezgodność to niespełnienie wymagania, czyli niespełnienie potrzeby lub oczekiwania, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.

Zgodnie z definicją normy PN-EN ISO 6520-1:

Wada to niedopuszczalna niezgodność spawalnicza.

Niezgodność to nieciągłość w spoinie lub odchylenie od zamierzonej geometrii.

 

Czym się różnią wady spawalnicze od niezgodności spawalniczej?

Wady spawalnicze od niezgodności różni to, jakie są konsekwencje prawne związane z odpowiedzialnością za wyrób lub usługę.

Niezgodność spawalnicza to niedoskonałość spoiny, która odbiega od idealnej jakości pod względem wyglądu i kształtu. Niezgodność spawalnicza może być dopuszczalna, jeżeli jej wymiary nie przekraczają wielkości dopuszczalnych wg obowiązujących norm, np. PN-EN ISO 5817 poziom jakości B.

Wada spawalnicza natomiast to niezgodność spawalnicza, która nie spełnia przyjętych kryteriów akceptacji. Dla przykładu wadą spawalniczą jest pęknięcie w spoinie, które jest niedopuszczalne dla każdego poziomu jakości wg PN-EN ISO 5817.

 

Niezgodności spawalnicze – rodzaje

Niezgodności spawalnicze możemy podzielić na kilka grup ze względu na kilka przypadków:

Położenie:

 • niezgodności spawalnicze wewnętrzne – znajdujące się wewnątrz spoiny,
 • niezgodności spawalnicze zewnętrzne – znajdujące się na zewnątrz spoiny.

Wielkość:

 • mikroskopowe – których obserwacja jest możliwa jedynie okiem uzbrojonym – przy użyciu mikroskopu na zgładach metalograficznych, są najczęściej obserwowane podczas badań metalograficznych;
 • makroskopowe – których obserwacja możliwa jest okiem nieuzbrojonym lub przy powiększeniu do 25x.

Pochodzenia metalurgicznego:

 • pęknięcie i mikropęknięcie,
 • pustka gazowa,
 • jama skurczowa,
 • zmiany strukturalne w SWC (Strefie Wpływu Ciepła).

Błędy projektowe:

 • niewłaściwy rodzaj złącza,
 • nadmierna koncentracja naprężeń.

Błędy warunków technologicznych:

 • niezgodność kształtu i powierzchni,
 • brak przetopu,
 • przyklejenie,
 • wtrącenia stałe.

Kształt:

 • płaskie,
 • przestrzenne.

 

Jak sprawdzić jakość spoin?

W celu sprawdzenia jakości spoin należy przeprowadzić badania nieniszczące NDT lub niszczące DT, dzięki którym możliwe jest wykrycie i ustalenie rozmiarów występujących niezgodności spawalniczych. Dopuszczenie do użytkowania elementów z wadami spawalniczymi może grozić uszkodzeniem elementu podczas eksploatacji. Może to doprowadzić do wypadku i znaczących szkód. Jeżeli do użytkowania dopuścimy elementy maszyn, urządzeń czy konstrukcji, które będą posiadały wady spawalnicze, można odpowiadać prawnie (zarówno cywilnie, jak i karnie) za powstałe szkody.

CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (BADAŃ NDT) W SGS POLSKA – JAK SIĘ ZAPISAĆ?

SGS Polska jako lider na rynku badań, inspekcji i certyfikacji oferuje usługę certyfikacji personelu NDT.

Na egzamin możesz się zapisać wysyłając zgłoszenie (Załącznik nr 1) na adres 
pl.certyfikacja.ndt@sgs.com

Za proces certyfikacji odpowiadają niezależni eksperci SGS.

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska