Czego szukasz?

Badania nieniszczące – poziomy jakości a poziomy akceptacji

04 Feb 2022
badania NDT poziomy jakosci i akceptacji

Dlaczego w niektórych przypadkach mówimy o poziomach jakości, a w niektórych o poziomach akceptacji w badaniach nieniszczących? Czym to się różni? W jaki sposób możemy te poziomy określić? Jak się w tych pojęciach odnaleźć i swobodnie posługiwać? Dzisiaj przybliżymy Ci temat: czym się różnią poziomy jakości od poziomów akceptacji.

POZIOM JAKOŚCI A POZIOM AKCEPTACJI - DEFINICJE

Na potrzeby tego artykułu pisząc o spoinach będziemy mieć uwadze konkretnie złącza spawane. Zarówno poziom jakości spoin jak i poziom akceptacji odnoszą się do kryteriów maksymalnych dopuszczalnych wielkości niezgodności spawalniczych wykrytych w spoinach. Główna różnica pomiędzy tymi sformułowaniami to rodzaj wykonywanych badań nieniszczących spoin.

Poziom jakości możemy zdefiniować jako kategorie jakości spoiny na podstawie rodzaju i wielkości zaobserwowanych niezgodności spawalniczych.

Poziom akceptacji jest to poziom granicznych wielkości niezgodności, do którego dane złącze uznaje się za jako akceptowalne.

 

POZIOMY AKCEPTACJI DLA BADAŃ VT

Poziom jakości spoin oraz poziom akceptacji spoin są tożsame w przypadku metody badań wizualnych spoin. W przypadku badań wizualnych oceniamy otrzymane niezgodności zgodnie z normą PN EN ISO 5817 dla spoin ze stali, stopów niklu i tytanu oraz PN EN ISO 10042 dla spoin z aluminium i jego stopów. Każdą otrzymaną niezgodność mierzymy i porównujemy z dopuszczalnymi wymiarami niezgodności spawalniczych zgodnie z trzema poziomami jakości.

Poziomy jakości potocznie możemy przedstawić następująco:

 • poziom jakości B - wymagania najostrzejsze (ostre)
 • poziom jakości C - wymagania średnie
 • poziom jakości D - wymagania łagodne

 

POZIOMY AKCEPTACJI DLA BADAŃ MT

Poziomy akceptacji w przypadku badań magnetyczno-proszkowych oraz penetracyjnych oceniamy zgodnie z normami PN EN ISO 23277 dla PT, oraz PN EN ISO 23278 dla MT. Poziomy akceptacji dla badań MT oraz PT możemy przedstawić następująco:

 • poziom akceptacji 2x
 • poziom akceptacji 3x

 

POZIOMY AKCEPTACJI DLA BADAŃ RT

Poziomy akceptacji w przypadku badań radiograficznych RT oceniamy zgodnie z normą PN EN ISO 10675-1/-2. Poziomy akceptacji dla badań RT możemy przedstawić następująco:

 • poziom akceptacji 1 – wymagania najostrzejsze
 • poziom akceptacji 2 – wymagania średnie
 • poziom akceptacji 3 – wymagania łagodne

 

POZIOMY AKCEPTACJI DLA BADAŃ UT

Poziomy akceptacji w przypadku badań ultradźwiękowych UT oceniamy zgodnie z normą PN EN ISO 11666, która określa dwa poziomy akceptacji dla badań UT złączy spawanych:

 • poziom akceptacji 2
 • poziom akceptacji 3

 

Zależność pomiędzy poziomami jakości a poziomami akceptacji wygląda następująco:

zaleznosc pomiedzy poziomami NDT

CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (BADAŃ NDT) W SGS POLSKA – JAK SIĘ ZAPISAĆ?

SGS Polska jako lider na rynku badań, inspekcji i certyfikacji oferuje usługę certyfikacji personelu NDT

Na egzamin możesz się zapisać wysyłając zgłoszenie (Załącznik nr 1) na adres pl.certyfikacja.ndt@sgs.com

Za proces certyfikacji odpowiadają niezależni eksperci SGS.

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A,

, 02-305,

Warszawa,

Polska