Czego szukasz?

Wymagania i obowiązki w zakresie EUTR

17 Dec 2017
Forestry_23siec

ROZPORZĄDZENIE NR 995/2010 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z 20.10.2010 roku w sprawie ustanowienia obowiązków dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej (EUTR).

Rozporządzenie EUTR obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej od 3.03.2013 roku. Od tej daty wymagane jest wykazanie pochodzenia i udokumentowanie legalności pozyskania drewna, które w postaci surowej lub przetworzonej wprowadzane jest na rynek krajów Unii Europejskiej.

DLACZEGO WPROWADZONO ROZPORZĄDZENIE EUTR W UE?
Wprowadzenie Rozporządzenia EUTR wynika z konieczności ograniczenia handlu na rynku Unii Europejskiej drewnem, biomasą i wyrobami z drewna, które zostało nielegalnie pozyskane. Wprowadziło ono mechanizmy kontrolujących pochodzenie drewna, w celu ochrony zasobów naturalnych na całym świecie i zezwala na obrót drewnem i wyrobami wyłącznie z drewna gatunków drzew niezagrożonych wyginięciem. W tym zakresie Rozporządzenie EUTR nawiązuje do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES oraz do Rozporządzenia dotyczącego zezwoleń na przywóz drewna do Unii Europejskiej FLEGT.

KOGO DOTYCZĄ WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA EUTR?
Rozporządzenie EUTR określa obowiązki i wymagania dla podmiotów sprowadzających (Podmiot) z krajów spoza Unii Europejskiej oraz handlujących tymi produktami (Podmiot handlowy) na terenie Unii Europejskiej. Lista wyrobów nim objętych została określona w Załączniku I do Rozporządzenia i dotyczy takich grup produktów jak m.in.: drewno okrągłe, podkłady kolejowe, tarcice, forniry, podłogi, płyty drewnopochodne (MDF, OSB, wiórowe, pilśniowe, inne), sklejki, skrzynie i inne opakowania drewniane, beczki, gonty, ścier z drewna, papier, tekturę, meble drewniane, budynki prefabrykowane, biomasę na cele energetyczne i opałowe.
Rozporządzenie wraz z Załącznikiem I dostępne jest TUTAJ.


JAKIE OBOWIĄZKI ROZPORZĄDZENIE EUTR NAKŁADA NA MOJĄ FIRMĘ?

W Rozporządzeniu EUTR zostały zdefiniowane obowiązki, jakie musi spełnić Podmiot (inaczej Operator logistyczny) oraz Podmiot handlowy.

Podmiot, czyli firma która jako pierwsza wprowadza drewno, biomasę i wyroby z drewna na teren Unii Europejskiej ma obowiązek upewnić się, że sprowadzone drewno i wyroby nie pochodzą z nielegalnie pozyskanego drewna. Oprócz tego Podmiot ma obowiązek wdrożyć System Zasad Należytej Staranności (SZNS).

Podmiot handlowy jest to firma, która stanowi kolejne ogniwo w łańcuch dostaw produktów drzewnych na terenie krajów Unii Europejskiej i może wykazać się dokumentami zakupu drewna lub wyrobów od podmiotów zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Jest on zobowiązany do zbierania i przechowywania informacji i dokumentów handlowych dotyczących produktów drzewnych, których obrotem ta firma się zajmuje.

W obu przypadkach dokumenty handlowe muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY WDROŻYĆ SYSTEM ZASAD NALEŻYTEJ STARANNOŚCI?
Do wdrożenia SZNS zobowiązany jest Podmiot – wprowadzający materiały na rynek UE po raz pierwszy. Szczegółowe wytyczne w zakresie tego systemu zostały zapisane w Artykule 6 Rozporządzenia EUTR. Polega on na zbieraniu informacji o pochodzeniu drewna zużytego do produkcji importowanych do UE wyrobów podlegających rozporządzeniu (wprowadzających materiały po raz pierwszy na rynek Unii Europejskiej), ocenie ryzyka nielegalności pozyskania tego drewna i zapobieganiu wystąpienia takiego ryzyka. Podstawowymi elementami składowymi Systemu Zasad Należytej Staranności są więc: dostęp do informacji, ocena ryzyka, ograniczenie ryzyka.

Oprócz tego Podmiot ma obowiązek utrzymywać i regularnie oceniać wdrożony system oraz przechowywać wszystkie zapisy i dokumenty przez okres 5 lat.

KTO MOŻE SKONTROLOWAĆ TWOJĄ FIRMĘ W ZAKRESIE EUTR?
W ramach Rozporządzenia EUTR, w celu skutecznego wdrożenia wymagań prawnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, powołane zostały tzw. Właściwe Organy. W Polsce funkcję Właściwego Organu pełni Ministerstwo Środowiska, które delegowało zadania kontrolne wynikające z Rozporządzenia EUTR do Inspekcji Ochrony Środowiska. W zakresie kontroli Inspekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek sprawdzić, czy dany Podmiot lub Podmiot handlowy spełnia wymagania rozporządzenia. Współpracuje ona w tym zakresie ze Służbą Celną.

Zakres kar jest dotkliwy i w Polsce wynosi on od 5 000 zł do 200 000 zł, włącznie z przejęciem towaru, w przypadku którego są dowody na to, że wyprodukowany został z drewna nielegalnie pozyskanego.

CO TO JEST ORGANIZACJA MONITORUJĄCA I JAKIE SĄ JEJ ZADANIA W RAMACH EUTR?
Organizacje Monitorujące zostały powołane w celu wsparcia rozwoju wymagań Rozporządzenia EUTR w krajach Unii Europejskiej.
SGS uzyskał statut Organizacji Monitorującej (OM), który został jej nadany przez Komisje Europejską.

Jako Organizacja Monitorująca, SGS jest uprawniony do:

 • udostępniania zgodnego z Rozporządzeniem EUTR systemu zasad należytej staranności (SZNS),
 • weryfikacji poprawności SZNS
 • certyfikacji SZNS oraz systematycznej jego oceny.

Organizacja Monitorująca może udzielać również konsultacji i szkoleń w zakresie Rozporządzenia EUTR.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z SGS
SGS to wiodąca na świecie niezależna Organizacja Monitorująca świadcząca usługi w zakresie certyfikacji obszarów leśnych, kontroli pochodzenia produktów leśnych, biomasy na cele energetyczne. Jesteśmy obecni w każdym regionie świata, zaś nasi pracownicy posiadają wiedzę i kompetencje pozwalające na skuteczne i niezawodne działanie w ramach globalnego rynku.

W ramach EUTR oferujemy usługi obejmujące:

 • Szkolenia — aby pomóc organizacjom w zrozumieniu ich roli w zakresie EUTR,
 • Opracowanie i wdrożenie efektywnego SZNS, który ułatwi osiągnięcie zgodności z prawnymi wymaganiami,
 • Audytowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
 • Usługi w zakresie audytu opartego na naszych wytycznych EUTR,
 • Audyty łańcucha dostaw,
 • Określone przez klienta usługi audytowe,
 • Certyfikacje — certyfikacje kontroli pochodzenia, w tym weryfikacje poprawności oceny ryzyka, a także kompletności udokumentowania legalności pochodzenia i pozyskania drewna.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie Rozporządzenia EUTR mogą pomóc Twojej firmie.
Więcej informacji na temat usługi możesz znaleźć TUTAJ. Termin najbliższego szkolenia z zakresu EUTR znajdziesz w harmonogramie.

Autor: Ilona Olsztyńska, SGS Polska, Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie (CORP)
Auditor wiodący w zakresie EUTR, FSC, Biomasy na cele energetyczne.
Globalny Recenzent Techniczny w zakresie EUTR.

Powiązane wiadomości

Eksperci SGS podczas prelekcji na Kongresie Bezpieczeństwa Żywności
Wiadomości biznesowe26 Oct 2023

X Kongres Bezpieczeństwa Żywności już za nami – relacja

19 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć jako sponsor w jubileuszowym Kongresie Bezpieczeństwa Żywności, a także zaprosić uczestników kongresu na prelekcję naszych ekspertów na temat wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w produkcji artykułów spożywczych oraz opakowań.
Kelner serwuje dania na białych talerzach
Wiadomości biznesowe10 Oct 2023

SGS Polska sponsorem X Kongresu Bezpieczeństwa Żywności

19 października spotkajmy się na wydarzeniu integrującym sektor żywnościowy oraz organizacje z otoczenia branży. Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja.
Wiadomości biznesowe04 Sep 2023

Globalne szkolenie ISO 14064 Greenhouse Gas Lead Verifier

Dzięki szkoleniom online prowadzonym na żywo przez trenera (VILT) nasi specjaliści mogą dzielić się wiedzą globalnie, są dostępni niezależnie od tego gdzie się aktualnie znajdujesz. Zapraszamy na globalne szkolenie weryfikatora wiodącego GHG wg ISO 14064.
produkty spożywcze
Lokalne wiadomości firmowe06 Jun 2023

Zapraszamy na bezpłatny webinar o SGS DigiComply – nowoczesnej platformie do zarządzania danymi

Pracujesz w branży spożywczej i czujesz się przytłoczona/y zbyt dużą liczbą branżowych informacji, które atakują Cię każdego dnia? Jeśli tak, koniecznie zapisz się na nasz bezpłatny webinar i poznaj tajniki SGS DigiComply – Nowoczesnej Platformy Do Zarządzania Danymi! Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2023 r. o godzinie 10:00.

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska