Contact

Waar bent u naar op zoek?

Melding van food recalls & incidenten

5 Jan 2023
Food Recalls

Als een product niet voldoet aan de eisen van voedselveiligheid of kwaliteit, kan dit aanleiding zijn voor een recall van het betreffende product.

Diverse standaarden voor voedselveiligheid hebben een meldingsplicht voor recalls en incidenten.

In deze standaarden is ook een termijn opgenomen, waarbinnen de certificerende instelling geïnformeerd moet worden. Veelal is dit 3 werkdagen. De auditor zal tijdens de certificatieaudit controleren of deze werkwijze is opgenomen in de procedures en ook nagaan of de meldingsperiode is gehandhaafd.

Welke food recalls moeten gemeld worden? 
Alleen echte recalls dienen gemeld te worden.
Het blokkeren van producten in opslag, of onder controle van de producent (denk aan opslag bij een logistieke dienstverlener, maar nog niet aan een klant uitgeleverd) valt buiten de meldingsplicht. Dit geldt ook voor overschrijdingen van (bv MRL-)niveaus, waarover wel de afnemer wordt geïnformeerd, maar waar na overleg met de NVWA (Nederlandse Voedsel-
En Warenautoriteit) / FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) geen recall nodig is.

Als handleiding voor recall (-meldingen) kan de meldingswijzer van de NVWA gebruikt worden.

Bent u bij SGS gecertificeerd?
Bekijk hier de uitleg over het melden van food recalls en incidenten bij SGS.