Contact

Waar bent u naar op zoek?

Melding van food recalls & incidenten

January 05, 2023
Food Recalls

Als een product niet voldoet aan de eisen van voedselveiligheid of kwaliteit, kan dit aanleiding zijn voor een recall van het betreffende product.

Diverse standaarden voor voedselveiligheid hebben een meldingsplicht voor recalls en incidenten.

In deze standaarden is ook een termijn opgenomen, waarbinnen de certificerende instelling geïnformeerd moet worden. Veelal is dit 3 werkdagen. De auditor zal tijdens de certificatieaudit controleren of deze werkwijze is opgenomen in de procedures en ook nagaan of de meldingsperiode is gehandhaafd.

Wat moet precies gemeld worden?

In beginsel dienen alle echte recalls en serieuze incidenten gemeld te worden.

Wat precies onder een recall of incident wordt verstaan kan per certificatieschema verschillen en voor de vraag of een incident al dan niet gemeld dient te worden wordt dan ook verwezen naar de bepalingen in het betreffende schema.

Als handleiding voor recall (-meldingen) kan de meldingswijzer van de NVWA gebruikt worden.

Bent u bij SGS gecertificeerd?
Bekijk hier de uitleg over het melden van food recalls en incidenten bij SGS.

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland