Какво търсите?

Технология за слънчева енергия

Слънчевата енергия е най-възобновимия източник на енергия. Съвременните технологии ни позволяват да улавяме слънчевата енергия и да я ползваме за няколко приложения включително за производство на електричество, системи за отопление и охлаждане, генериране на осветителна и концентрирана енергия.

Ние в SGS предлагаме спектър от услуги, които съпътстват проектите Ви за слънчева енергия, започвайки от проучване и анализ на дизайна, до тестване на модулите и сертификация на слънчеви и фотоволтаични системи.

Търсите нещо конкретно?

Нашите услуги обхващат цялата стойностна верига на една инвестиция в система със соларни модули, от концепцията до производството, инспекцията, техническата консултация, надзора и верификацията на показателите, като по този начин гарантираме, че Вашите соларни модули отговарят на изискванията за слънчева енергия.

Ние разполагаме с мрежа от експерти, които предлагат соларно тестване, услуги по сертификация и верификация в широк спектър от отрасли и сектори. Нашите лабораторни съоръжения са на разположение нон-стоп и предлагат бърза реакция, за да гарантират че проектите Ви вървят гладко и бързо.

Нашата световна експертиза, съвременно оборудване за соларно изпитване и екип от експерти ни дават възможност да Ви предложим пълна гама от услуги - за производство и опериране на соларни модулни системи

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България