Какво търсите?

ИТ и телекомуникации

Революцията в сферата на безжичните комуникации обхваща целия свят, а телекомуникационните технологии се развиват изключително бързо.

Трябва да бъдете сигурни, че изпреварвате конкуренцията, а вашите информационни и телекомуникационни технологии се използват максимално и отговарят на стандартите и разпоредбите, за да извлечете полза от това за минимално време и средства.

Our Services

AT&T

Bluetooth

CB схема

CCF

IEC

IECEE Доклади за опасни субстанции

NFC

OTA

PTCRB

RoHS за търговци на дребно

SIEF и представяне от трета страна

Sprint

TL 9000 - Системи за управление на качеството в телекомуникациите

Verizon

Vodafone

WiFi

ГСФ

Директива за радиосъоръжения (RED)

ЕМС марка

ЕМС тестове

Енергиен Одит

Измерване и верификация на спестената енергия

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

НПЛИ

Одит по ETI (ИТЕ)

Одити по SMETA

Одити по сигурността

Предварителна регистрация

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Програма на Алианса за отговорни предприятия (АОП)

Разпоредби за SAR

Сертификат за съответствие на RoHS (CoC)

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Социални одити

Съответствие на радиочестотата и протокола

Таен клиент

Тестване на RoHS

Тестване на надеждността

Тестване на показатели

Услуги по екологичен одит

Химично тестване

Търсите нещо конкретно?

Ние предоставяме цялостни решения за тестване и сертифициране на безжични устройства и разполагаме с модерни съоръжения за тестване в Европа, Северна Америка и Азия, което ни превръща във виртуална световна лаборатория. В нашите компетентни центрове работят изключително опитни и осведомени специалисти, които обръщат особено внимание на иновациите и подобренията и ви дават гаранции, които са така необходими в нашия свят, все повече подчинен на правила и разпоредби.

Въпросът не е само в това да се представи продуктът на пазара. Вие можете да извлечете полза както от тестването на продуктите, така и от нашите експертни познания в областта на сертифицирането, одитите и проверките на системите и одобрението на доставчиците на услуги. Ние можем дори да ви помогнем да сведете до минимум вашето въздействие върху околната среда с помощта на нашите услуги по екологичен дизайн.

Като признат еталон за качество и почтеност, ние непрекъснато увеличаваме нашите възможности, за да ви осигурим конкурентно предимство на пазара. Като член на GCF (Глобалния сертификационен форум) и CCF (Сертификационния форум по CDMA), ние заемаме важно място в сферата на глобалните технологии, а нашите инженери са експерти в своята област и ви осигуряват най-цялостното решение за тестване и сертифициране в сферата на телекомуникациите

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България