Какво търсите?

Микроелектроника

SGS предлага пълна гама от услуги за вашите микроелектронни устройства. В условията на бързоразвиващия се пазар вие трябва да бъдете сигурни, че вашите устройства са висококачествени, притежават по-голяма ефективност и отговарят на международните разпоредби.

Нашите решения в сферата на микроелектрониката обхващат цялата стойностна верига и включват подпомагане на научноизследователската и развойна дейност, контрол на качеството, анализ на неизправности и повреди, както и съответните изисквания за одит и сертифициране, за да гарантират, че вашите продукти ще навлязат на пазарите по целия свят.

Търсите нещо конкретно?

Нашата компетентност се базира на над 130-годишен опит в сферата на анализите. Освен това, притежаваме и над 180 сертификата, акредитации и разрешителни. Ние сме водещ световен доставчик на аналитични услуги за отрасъла на полупроводниците и неговите доставчици на компоненти.

Обадете ни се днес, за да разберете повече.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България