Какво търсите?

Тестове при контакт с храни

SGS провежда тестове на опаковките на храните и тестове на материали в контакт с храна, за да гарантира че Вашите продукти са съобразени със съответните регулации за материали в контакт с храни.

Всички материали, които влизат в контакт с храни, от опаковката на производителя до съдове и прибори, изделия от стъкло, керамика и контейнери за съхранение трябва да бъдат изпитани, за да се докаже, че те са безопасни за контакт с храни. Те не трябва да прехвърлят неприемливи количества от съставките си в храните. Тестването при контакт с храната защитава здравето на потребителите.

Нашите услуги по тестване на материали при контакт с храни се предлагат в цял свят. В нашите лаборатории се провеждат тестове спрямо регулациите за контакт с храни за региони като ЕС, САЩ, Япония и Китай. Опаковките в контакт с храни и контактните материали са регулирани от:

 • В ЕС за:
  • Всички материали - Рамкова Регулация (ЕС) № 1935/2004
  • Керамични изделия - Директива 84/500/ЕИО променена от Директива 2005/31/ЕС
  • Филм от регенерирана целулоза - Директива 2007/42/ЕО
  • Пластмаси - Регламент (ЕС) № 10/2011, неговите допълнения и изменения за пластмасови материали и предмети, предназначени за контакт с храни.
  • Нитрозамини - Директива 93/11/ЕИО
  • BADGE, BFDGE и NOGE пластмаси - Регулация на комисията (ЕК) 1895/2005

 • В Съединените Американски Щати:
  • Американското законодателство касаещо материали в контакт с храни се определя от Комисията по Храни и Лекарства (FDA|
  • Материалите от керамика и стъкло в Калифорния се регулират от Калифорнийско Становище 65

 • В Китай, материалите трябва да отговарят на изискванията на Закона за безопасност на храните на Народна Република Китай

 • В Япония, материалите трябва да отговарят на Закона за хранителна хигиена част ІІ

В ЕС, ние провеждаме тестове за контакт с храни за отделните страни членки като Германия, Франция и Италия.

Ние предлагаме експертиза в аналитичното тестване и консултантски услуги за пластмасови и не-пластмасови материали, които са предназначени да влязат в контакт с хранителни продукти.

Свържете се с SGS за експертен съвет относно тестване за контакт с храни и нашите глобални услуги, които се базират на най-модерното оборудване за изпитване и лаборатории.

Как можете да разберете дали торбичката, в която опаковате сандвичите си е безопасна? Тестването на материали, при които има контакт с храна се използва в целия свят, за да се докаже, че храната не е змърсена от продуктите, с които влиза в контакт.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services