Какво търсите?

Конвенционални горива

Днес, по-голямата част от енергията все още се произвежда от конвенционални източници, като въглища, газ и водноелектрически централи.

Успешното функциониране на съоръжения, които произвеждат енергия от конвенционални горива, зависи от оценката и управлението на техническите рискове, включени в експлоатирането на тези комплексни технологии и от съответствието с разпоредбите.

Търсите нещо конкретно?

Дадена електростанция трябва да може да произвежда надежден и предвидим енергиен поток по безопасен и устойчив начин, който оказва минимално въздействие върху околната среда. SGS предлага широка гама от услуги за подпомагане на ефективността на електростанции, които използват конвенционални горива, включително инспекция, промишлен алпинизъм, одитиране, калибриране на резервоари и системи за цялостно управление.

С нашия богат опит в енергийната промишленост и нашата глобална мрежа, SGS е вашият избор за партньор, за да сте сигурни, че конвенционалните електростанции са изградени и работят безопасно, устойчиво и надеждно, независимо къде се намирате по света.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България