Какво търсите?

Инспекция на резервоарите за съхранение, одит и калибриране

Намаляването на риска от теч е от жизненоважно значение, когато съхранявате опасни вещества. Корозията на резервоарите за съхранение може да предизвика замърсяване на околната среда и загуби. Поради това трябва да се уверите в безопасността и надеждността на вашите резервоари. Нашите услуги за инспекция, одит и калибриране ви помагат да избегнете бедствия и да сте сигурни, че вашите резервоари за съхранение отговарят на всички приложими нормативи.

Защо да използвате услугите за инспекция на резервоарите за съхранение, одит и калибриране от SGS?

Като нотифициран орган, ние осигуряваме надеждна, независима оценка, тествания и проверки, за да се гарантира безопасността на вашите резервоари за съхранение, което ви помага:

 • да предотвратите инцидентни течове и да избегнете скъпоструващо пречистване чрез периодични проверки
 • да получите ясна представа за точния капацитет и обем на вашите резервоари с прецизно калибриране
 • да гарантирате цялостта на вашите резервоари за съхранение чрез осигуряване на съответствие с местните нормативи и приложимите стандарти и кодекси

Надеждна инспекция на резервоарите за съхранение, одит и калибриране от водещ доставчик на услуги

Като водещ доставчик на услуги за инспекция, одит и калибриране, ние ви предлагаме ненадминати експертни знания, модерни технологии и глобален обхват. Ето защо, ние сме предпочитани от клиенти, които трябва да гарантират безопасното съхранение на всичко - от химикали и нефтени продукти до втечнени газове.

Ние предлагаме широка гама от услуги както за подземни резервоари за съхранение, така и за надземни резервоари за съхранение. Нашите услуги за инспекция на резервоари за съхранение, одит и калибриране включват:

 • 3D моделиране на пода и корпуса на резервоара
 • преценяване на водата и утайката в контейнерите
 • оценка на корозията на подпочвения пласт
 • автоматично измерване на пода на резервоара
 • проучвания на въздействието върху околната среда и анализ на риска
 • измерване на външната дебелина и преглед на изчисленията
 • тест във воден басейн
 • щамповане и настройка на идентификационната табелка 
 • тестване чрез неразрушим контрол (NDT) 
 • управление на проекти и строителен надзор
 • измерване обема на пода на резервоара
 • проследяване на течове по системите и оценка на здравината на материала
 • ултразвукови тестове за плътност
 • заваръчни процедури и пригодност спрямо международните стандарти

Обадете ни се още днес, за да разберете как нашите услуги за инспекция на резервоарите за съхранение, одит и калибриране могат да гарантират безопасността и цялостта на вашите резервоари за съхранение.

Инспекция на резервоари за съхранение от SGS - осигурява безопасността и цялостта на вашите резервоари за съхранение.

Свързани услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България