Какво търсите?

Мониторинг на производствения план

Ние можем да ви помогнем на всеки етап от веригата на доставка - от научните изследвания и разработки до следпроизводствените дейности и търговия на дребно. Ние предлагаме широка гама от услуги, свързани с планиране на производството на облекла и мониторинг на производствения план.

Предпроизводствени услуги

 • Настройка на системата за управление на качеството
 • Настройка на документа/спецификацията на продукта
 • Избор и оценки на доставчици
 • Производствени възможности/проучване на производителността
 • Кратък инструктаж и предпроизводствени срещи с доставчиците
 • Преглед(и) и одобрение на образците
 • Лабораторни тестове
 • Планиране на производството

Производствени услуги

 • Проверка на постъпващите материали
 • Лабораторни тестове
 • Първоначална производствена проверка
 • Вътрешно-производствен контрол
 • Мониторинг на състоянието на производственото оборудване

Свържете се със SGS, за да откриете как нашият мониторинг на производствения план може да помогне на вашите доставчици за повишаване на качеството и спазване на съответните регулаторни и договорни изисквания.

SGS предлага планиране на производството за облекла, за да повиши качеството, като част от общото решение за веригата на доставка, което ви гарантира спазването на регулаторните и договорни изисквания на вашата мрежа.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services