Какво търсите?

Потребителски и индустриални стоки

Вносът и износът на потребителски и индустрални стоки е голямо търговско предизвикателство, поради изискванията за съответствие със законови регулации и стандарти.

Тези изисквания касаещи сигурността, потреблението на енергия, състава на химикали и ограничени субстанции зависят от конкретния пазар с неговите национални и международни стандарти.

Ние в SGS можем да ви предоставим необходимите услуги, за да се уверите, че продуктите ви отговарят на изискванията валидни за избраните от вас пазари. Ние използваме методи за изпитване, верификация, одити, проверка и валидация, за да гарантираме, че продуктите ви имат необходимото съответствие и така ви даваме необходимата гаранция, за да търгувате с увереност.

Нашите специализирани съоръжения и екипи от експерти за търговско съдействие работят по целия свят. Освен това, притежаваме опит по отношение на регулациите и стандартите за потребителски и индустриални стоки във всички отрасли и сектори. Научете повече за това как ние можем да ви помогнем да постигнете търговско съответствие при внос и износ на потребителски и индустриални стоки.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България