Какво търсите?

E-Valuator

E-Valuator от SGS – услуги за митническа оценка, които ви дават възможност да идентифицирате фактуриране по занижени цени, като същевременно ускорявате търговията.

E-Valuator от SGS – услуги за митническа оценка, които ви дават възможност да идентифицирате фактуриране по занижени цени, като същевременно ускорявате търговията.

SGS E-Valuator® – your smartest solution for customs valuation

Занижаването на приходите, които подлежат на деклариране, забавя търговията и може да нанесе вреди на икономиката. За да гарантирате, че вашите митнически операции са по-бързи и по-ефективни, вие се нуждаете от прецизен контрол на целия процес. Базирана на нов интегриран модел за оценка, E-Valuator на SGS е динамична автоматизирана система, която анализира всички пратки за внос в реално време, като маркира декларациите, които изглеждат подозрителни, увеличава контрола и ускорява търговията.

Защо да изберете E-Valuator от SGS?

За да ви помогне да увеличите контрола върху митническите си операции, E-Valuator:

  • Разглежда всяка входяща пратка и я проверява въз основа на предишни валидирани отчети
  • Незабавно открива пратки, при които съществува голяма вероятност за измама, така че митническият ви екип да може да насочи по-ефективно усилията си
  • Предлага решение, което е персонализирано според вашите нужди и отговаря на вашите работни практики и предпочитания
  • Отговаря на всички изисквания на споразуменията на СТО за митническа оценка и улесняване на търговията

Надеждни услуги за митническа оценка от водещ световен доставчик

Като водеща организация по сертифициране, верификация, проверка и тестване, ние осигуряваме задълбочени познания във всички аспекти на митническите операции в цял свят. Нашият глобален експертен опит ни поставя в идеална позиция, за да можем да окажем цялостна подкрепа на митническия ви екип. Като анализираме обратната информация и информацията за управлението, подадена от системата, ние осигуряваме максимална ефективност, а търговията ви, която преминава през митницата, расте.

E-Valuator на SGS предлага:

  • Наблюдение на много цени
  • Редовно обновяване
  • Автоматичен скрининг
  • Известявания
  • Информация за управлението при поискване

Интензивно обучение

Обучаваме вашите служители да работят бързо и ефективно със системата E-Valuator, за да придобият необходимите умения и да добавят стойност към митническия ви екип. Когато е възможно, гарантираме, че всичко може да се изпълни от вашия екип, като същевременно генерираме ползи за вашата икономика чрез допълнително обучение и по-квалифицирани работни места.

Разговаряйте с нас днес, за да научите повече за това как системата E-Valuator може да ви помогне да придобиете по-голям контрол върху митническия процес.

Свързани услуги

Други услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България