Какво търсите?

Съоръжения и производство

Като управител на съоръжение или производство, често ще се изправяте пред потенциални екологични рискове, задължения или отговорности.

От вашия работен обект ще се изисква спазване на местно или международно регулаторно съответствие и би трябвало да се занимавате с различни области - от опазване на почвата до енергийна ефективност.

За да сте в крак с най-новите нормативни събития и стандарти за околна среда и устойчивост, вие се нуждаете от силен партньор, които има опита да ви гарантира, че изпълнявате всички ваши задължения - от етапите на пускане в експлоатация до извеждане от експлоатация или унищожаване.

SGS е глобална компания с опит и познания, за да ви подпомага по време на целия жизнен цикъл на вашите операции. Можем да ви предложим съвет за инфраструктурата и услуги за изграждане. Нашите съоръжения и услуги за производство могат да ви помогнат и да разгледате и прецените опаковането на продуктите и решенията за отпадъците и рециклирането, за да подобрите вашите бизнес операции и да покажете ангажимент към устойчиви практики, които намаляват вашето въздействие върху околната среда.

Нашите експерти ще ви гарантират, че вие изпълнявате на най-новите разпоредби и стандарти и поемате отговорност за чиста околна среда за бъдещите поколения. Обадете ни се още днес, за да разберете как нашите съоръжения и услуги за производство могат да ви помогнат.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България