Какво търсите?

Жизнен цикъл на проекта

Услуги, свързани с жизнения цикъл на проекта –- гарантирайте наличността, безопасността и надеждността на вашите промишлени инсталации и оборудване.

Независимо дали сте собственик, оператор или инвеститор на промишлени съоръжения, целостта, безопасността и надеждността са основна грижа. Ние предлагаме всестранен набор услуги през целия жизнен цикъл на вашия промишлен проект - от проектирането, въвеждането в експлоатация и действието, чак до поддръжката и изключването. Ние можем да ви помогнем да редуцирате техническите рискове, за да гарантирате наличността, безопасността и надеждността на вашите промишлени инсталации и оборудване и в най-екстремални условия.

Търсите нещо конкретно?

Като водещ световен доставчик на техническа верификация, инспекции, изпитване и оценки на съответствието, ние ви предлагаме мултидисциплинарен екип от признати експерти и дългогодишен опит във всички отрасли.

В резултат на това ние можем да ви помогнем да гарантирате, че вашите инсталации, материали, оборудване, съоръжения и проекти са в съответствие с всички изисквания за качество и изпълнение, независимо дали са с регулаторно, доброволно, правно или клиентско изискване. Освен това можем да ви помогнем да осъществите вашите стратегии за растеж както на местните, така и на нови в географско отношение пазари.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим как нашите услуги, свързани с жизнения цикъл на проекта могат да ви помогнат да гарантирате наличността, безопасността и надеждността на вашите промишлени инсталации и оборудване.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България