Какво търсите?

Услуги по целостта на тръбопроводите

Услуги по целостта на тръбопроводите от SGS - вътрешно траншейна оценка на аномалиите по тръбопроводите в подкрепа на изпълняваната от операторите на тръбопроводи вътрешно тръбна проверка.

Точното идентифициране и оценка на аномалиите в тръбопроводите с помощта на безразрушителна проверка (NDE) е задължително, за да се избегнат излишните ремонти и неуспешните проверки на елементи, които са били пренебрегнати (фалшифицирани или неправилно диагностицирани). Нашите услуги по целостта на тръбопроводите предоставят проверки с техники и технологии, специално разработени или модифицирани за използване при тънкостенна стомана (<12,7 mm).

Нашите услуги

CE-маркировка

Аналитични услуги

Изпитване на метали

Изследвания на замърсени почви

Индустриален въжен достъп

Инспекция и техническа помощ при спирания

Инспекция на защитните покрития и анализ на проблемите

Инспекция на резервоарите за съхранение, одит и калибриране

Интелигентни решения за вътрешнотръбна дефектоскопия

Калибриране и поддръжка на клапани и инструменти

Контролни услуги при монтаж

Мениджмънт разкопки

Механично изпитване

Мониторинг на корозията

Наблюдение на структурното състояние

Оценка на пригодност за експлоатация

Преглед и проверка на проекти

Проверки на съоръжения, инспекция на сондажни тръби и тръбопроводи

Проверки, основани на оценка на риска

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация на електрически инсталации

Сертифициране на нови машини

Сертифициране на оборудване под налягане

Сертифициране на употребявани машини

Строителен надзор

Управление на ЗБУТ

Услуги за мониторинг на проекти

Услуги за проверка и оценка на съответствието на кораби и морски съоръжения

Услуги по окачествяване на заварчици

Търсите нещо конкретно?

Какви са основните характеристики и предимства на тази услуга?

Нашите процедури и система за докладване дават на операторите възможност да бъдат в съответствие при регулаторни одити. От набраните данни нашите техници изготвят доклади за проверките на тръбопроводите и ги предават за 100% проверка от нашия екип за преглед на качеството, преди да бъдат изпратени до клиентите. При необходимост могат да се предоставят бързо предварителни доклади.

Нашите услуги по целостта на тръбопроводите включват:

 • Безразрушителни проверки:
  • Ултразвуково изпитване (UT) с праволинеен лъч
  • Ултразвуково изпитване с напречна вълна
  • Ултразвуково изпитване FAST (наша патентована техника)
  • Ултразвуково изпитване с фазирана решетка
  • Дифракционно-времево ултразвуково изпитване
  • Автоматизирано/кодирано ултразвуково изпитване
  • Магнитно-прахов контрол
  • Радиографичен контрол 
  • Сертифицирани API QUTE и QUSE техници
  • Лазерно сканиране и 3D моделиране на корозия и вдлъбнатини по външния диаметър
 • Проверка на заварки и окачествяване на заварчиците
  • Проверка от сертифициран инспектор по заварките
  • Държавно сертифицирана лаборатория за изпитване на заварки
  • Лаборатория за изпитване, сертифицирана от Американското дружество по заваряване (AWS)
 • Положителна идентификация на материалите с оборудване за оптична спектроскопия (OES)
 • Изпитване на почвените условия:
  • Потенциал тръба-почва
  • Относително съпротивление на почвата
  • pH на почвата
 • Субфутов / Субметров GPS

В допълнение към безразрушителните проверки (NDE), ние можем да предоставим техници и системи, способни да осигурят всички данни от проверки, свързани с дадена програма за заравяне. Това може да включва проверка на покритията, на заварките, на изкопните работи, данни от GPS и данни за почвите.

Защо да използвате SGS?

Повечето играчи в тази област са доставчици на безразрушителни проверки (NDE), които изпълняват също и строителство на тръбопроводи, докато ние сме компания за проверка на тръбопроводи, която предлага висококачествени безразрушителни проверки. Нашите техници са обучени за всякакви специфични техники и полеви условия за тръбопроводи. Нашата система за докладване е уникална за всеки клиент и е разработена да отговори на индивидуалните нужди на вашата програма.

SGS PfiNDE Inc. е компания за безразрушителни проверки и консултации, фокусирана върху целостта на тръбопроводите. През ноември 2011 г., PfiNDE Inc. беше придобита от SGS - световен лидер в изпитването и оценките. В момента сме ко-брандирани като SGS PfiNDE Inc.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по целостта на тръбопроводите.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България