Какво търсите?

Промяна на климата

За да отговорите на задължителното и доброволно отчитане на емисиите от парникови газове (ПГ), SGS Ви предлага услуги по валидиране и верификация.

Ние сме поели ангажимент за пълно, последователно и точно отчитане на емисиите от парникови газове и тяхното намаляване. Нашата проверка на емисиите определя съответствието с програмата на мрежата CAPS (Central Admixture Pharmacy Services, Inc.) и служи за доброволно отчитане. Ние също така потвърждаваме намаляването на емисиите. Нашата програма за промяна на климата ще Ви помогне да улесните търговията си с емисии парникови газове. Насърчаването на стандартизирани верификационни процедури ще Ви позволи да участвате в международни програми.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България