Какво търсите?

Улесняване на управлението и търговията

От митническо оформяне и трансгранично електронно фактуриране до борба с незаконната търговия, SGS предлага широка гама от административни и търговски услуги за подпомагане на международната търговия.

Независимо дали сте вносител, износител, производител или административен орган, ние можем да улесним и ускорим процеса на трансгранична търговия, като същевременно осигурим съответствие.  

Търговията през международните граници включва допълнителна работа, проверки и процедури, които могат да са времеемки и скъпи. Ние предлагаме широка гама от услуги и автоматизирани системи, които могат да облекчат тази тежест и да ви помогнат да търгувате безопасно, законно и ефективно по целия свят.  

Административни услуги

Освен това ние предлагаме и широка гама от услуги, които подпомагат правителствата и административните служби. Те включват диагностика, обучение, анализ на риска, съответствие, сертифициране и оперативна подкрепа за международната търговия. Нашите услуги могат да помогнат за намаляване на измамите, изчисляване и получаване на правилни мита, увеличаване на приходите от ДДС в борбата с незаконната търговия и оценка на съответствието на внесените продукти, което води до по-добри и по-безопасни резултати за населението като цяло.

Търсите нещо конкретно?

Защо да работите с SGS?

С богато портфолио от иновативни услуги за правителства, международни институции и партньорски организации в обществения и частния сектор, ние предлагаме услуги, които са иновативни и гъвкави. Нашите експерти работят в партньорство с вас, за да създават надеждни решения на предизвикателствата на международната търговия.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България