Какво търсите?

Свързаност

Разработването на електрически и електронни продукти от най-високо качество, които са безопасни и енергийно ефективни, е сложно предизвикателство в днешния конкурентен пазар.

Нашите всестранни услуги за цялостно решение за електрически и електронни продукти, предоставяни чрез нашата глобална мрежа от акредитирани лаборатории за тестване, гарантират, че производителите и търговците на дребно имат достъп до експертна поддръжка на всеки етап от жизнения цикъл на продукта – от проектирането, производството и спазването на регулаторните изисквания до вноса и износа на стоки.

Търсите нещо конкретно?

Ние разбираме регулациите и стандартите за всеки продукт и целеви пазар и можем да ви помогнем да намалите риска, да увеличите ефективността и да гарантирате съответствие. Нашите експерти могат да съдействат при внедряването на критични критерии за конструкция и изисквания за съответствие от фазата на дизайн до края на продуктовия жизнен цикъл.

Нашите услуги за цялостно решение подобряват достъпа до пазара и насърчават растежа.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България