Какво търсите?

Храни

Безопасността, качеството и устойчивостта са ключови фактори в стойностната верига на храните. Всеки от тези елементи оказва въздействие върху устойчивостта на вашия бизнес и върху привлекателността на продуктите ви.

Предлагаме широка гама от решения за безопасност на храните, качество и устойчивост, които ви помагат да увеличите доверието на потребителите и да постигнете устойчив бизнес, да намалите риска и да подобрите ефективността на всеки етап от стойностната верига.

Широка гама решения за безопасност и качество на храните

От провеждане на обучение, проверка, одити, сертифициране, тестване, технически и консултантски услуги до извършване на проверки в магазини и използване на тайни клиенти – нашият международен екип от експерти във всички отрасли ще ви помогне да гарантирате, че вашите дейности и продукти отговарят на най-високите международни стандарти.

Нашите услуги могат да ви дадат възможност:

 • Да управлявате риска, да правите по-добър бизнес и да изпълнявате своите задължения 
 • Да защитавате вашите клиенти 
 • Да спазвате сложните изисквания на законодателството 
 • Да гарантирате правилно съхранение, превоз, опаковане и дистрибуция на хранителни съставки и продукти 
 • Да гарантирате качество и безопасност по различните вериги на доставка

Нашите услуги са разработени в тясно сътрудничество с вашата организация и включват:

Иновативни технологии

Като използваме нови технологии – облак, изкуствен интелект и блокчейн технология – помагаме да направим компаниите по-ефективни и устойчиви. Разработихме цифрови решения, които предоставят знания, разбиране, прозрачност, проследяване и ефективност, за да ви помогнат да управлявате качеството и безопасността.

Нашите иновативни решения включват:

 • SGS Digicomply: опростява спазването на изискванията с достъп до постоянно променящото се законодателство и стандарти, свързани с храните и селското стопанство. Нашата мощна платформа за управление на знания ви дава възможност да избирате различни функции, за да трансформирате информацията за спазването на изискванията в лесни за използване ефективни знания.
 • Transparency-One: открива, анализира и наблюдава всички доставчици, съставки и съоръжения във вашата верига на доставка с SGS Transparency-One – цифрово решение, което може да се комбинира с блокчейн технология, за да помогне на компаниите да получат доверието на потребителите. Transparency-One използва данни в реално време за намаляване на риска, идентифициране на произхода на съставките и осигуряване на съответствие.
 • All Species ID: единичен тест за идентифициране на всички биологични видове в проба от храна. All Species ID, което използва ДНК последователност от следващо поколение (NGS), е мощен инструмент за анализ на храни, тестване на автентичността на храните, идентифициране на съставки, патогени, алергени и потенциално добавяне на примеси дори при силно преработени хранителни продукти.

Водещ световен доставчик на решения за храни и безопасност

Като световен лидер в предоставянето на услуги по тестване, проверка, верификация и сертифициране с над 140 години опит, ние ви предлагаме задълбочени експертни познания в справянето с предизвикателствата в хранителната промишленост. Разполагаме с глобално покритие и предоставяме местни експерти, които разбират местната култура и нужди. Ние можем да ви подкрепим в цялата верига на доставка, за да защитим вашата марка, да изградим доверието на клиентите и да ви предложим възможности за по-печеливш бизнес.

Ние предлагаме също и:

 • Задължителни и индивидуално разработени програми за тестване, проверка и одит, отговарящи на изискванията на правителствата и частните протоколи 
 • Подкрепа за изграждане на капацитет чрез широка гама от програми за обучение 
 • Помощ за редица предизвикателства в бранша, като например измамите с храните и юридическата сложност в различните географски райони 
 • Програми за търговци на дребно и доставчици на услуги в сферата на храненето за гарантиране на съответствие на доставчиците по цялата веригата на доставка

Свържете се с нас днес, за да обсъдим вашите изисквания, или за да научите повече за нашите иновативни решения за безопасност и качество на храните.

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България