Какво търсите?

Изкуствени торове

SGS предлага гама от услуги за заетите в добива, производството и търговската дейност, в това число внос и износ, изследването с поташ, услуги за крайните потребители в селското стопанство и в много други отрасли.

Ние можем да ви помогнем да намалите търговските и договорните рискове, да подобрите качеството на продукта, да оптимизирате експлоатационната ефективност и да оптимизирате рентабилността.

Работим с производители, дистрибутори и потребители на сухи насипни торове и химикали, оказваме услуги, подпомагащи производството на поташ, и осигуряваме подкрепа за производството на фосфати. Независимо с какво се занимавате в торовата индустрия - разработка на торове, внос, износ, търговия и транспортни услуги, нашата глобална мрежа и технически познания могат да подпомогнат вашите дейности в целия свят.

Дори повече - ние сме в състояние да ви окажем съдействие на всеки етап от стойностната верига на торовете и винаги работим в съответствие с международно признати стандарти, в това число:

 • Асоциацията на аналитичните химици (АОАС)
 • Асоциацията на химиците-специалисти по фосфатни торове (AFPC)
 • Европейският комитет за стандартизация (CEN)
 • Международната организация за стандартизация (ISO)
 • Институтът по торове (TFI)

Ние предлагаме безценен опит за редица услуги, включително:

 • Изследователски услуги
 • Аналитични услуги, включително лабораторни услуги на място
 • Проектиране на металургична технологична схема, разработка на пилотен завод и заводска поддръжка
 • Механични системи за вземане на проби
 • Подкрепа в производството и обработката
 • Одити и сертификация
 • Услуги за селскостопански култури
 • Услуги за вземане на проби и инспекции
 • Търговски услуги и гарантирани бизнес решения

Действайки в качеството на ваш единствен, консолидиран източник на съвети и услуги, свързани с торовете, ние можем да ви помогнем да намалите своя риск и да подобрите ефективността. Свържете се с SGS сега, за да научите повече.

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България