Какво търсите?

Здравни науки

Тестване от молекулата до пазара по ДПП/ДЛП/ДКП, услуги по формулации и клинична поддръжка, за да се гарантира безопасността, качеството и ефикасността на вашите лекарства и устройства.

Интегрирани решения, които подкрепят вашия ангажимент за разработване на висококачествени биофармацевтични и фармацевтични лекарствени продукти и медицински изделия.

В свят на бързи технологични промени, успешното доставяне на висококачествени, безопасни и ефективни лекарства на пазара може да бъде сложен процес.

Комплексни решения за разработване на лекарствени продукти

Ние предоставяме най-добрите в класа си аналитични тестове за ДПП/ДЛП, изследвания и разработване на формулации, услуги по клинични изследвания и клинично производство за секторите на фармацевтичните, биофармацевтичните и медицинските изделия. Нашите решения съответстват на нуждите ви от биологични лекарства и малки молекули, и обхващат целия жизнен цикъл – от проучвателната разработка, тестването, регулаторната подкрепа, проучванията за безопасност и клиничната разработка до търговския контрол на качеството и изпитването след пускането на пазара.

Използвайки глобална мрежа от лаборатории и съоръжения за клинични изпитвания, нашите специалисти предоставят многостранни, ориентирани към клиента програми на местно и международно ниво. Ние ви помагаме да се ориентирате по пътя към пазара, като гарантираме оптимизиране на експозицията на лекарството и съответствие на продукта с регулаторните и индустриалните стандарти и очаквания.

Във връзка с нарастващата нужда от гъвкави и мащабируеми модели за осигуряване на ресурси, ние предлагаме гъвкави модели за осигуряване на ресурси, които ви позволяват да се съсредоточите върху основните компетенции, да подобрите цялостната си работа и да ограничите разходите, като използвате нашите възможности за външно управление и осигуряване на качеството.

Защо да изберете услугите по здравни науки от SGS?

Ние сме признати за еталон за качество и почтеност, и имаме впечатляващ опит в подпомагането на производителите на лекарства при разработването на висококачествени фармацевтични продукти. Където и да работите по света, нашите експерти са готови да ви подкрепят по време на разработването на вашия лекарствен продукт, като ви помагат да осигурите доставката на безопасни, ефективни и съвместими лекарства на световните пазари.

Нашите специалисти предоставят многостранни, ориентирани към клиента програми на местно и международно ниво, като ви помагат да постигнете и надхвърлите стандартите и очакванията. Предоставяме най-добрите решения за аналитично тестване и клинични проучвания за фармацевтичния и биофармацевтичния сектор, както и за сектора на медицинските изделия.

С нарастващата нужда от гъвкави и мащабируеми модели за осигуряване на ресурси, ние предлагаме гъвкави модели за осигуряване на ресурси, за да ви помогнем да се съсредоточите върху основните компетенции, да подобрите цялостната си работа и да ограничите разходите, като използвате нашите възможности за външно управление и осигуряване на качеството.

Търсите нещо конкретно?

SGS Lab Simon Health and Sciences Wavre Belgium

30

сайтове за аналитично тестване, клинични изследвания, лекарствена форма за клинично прилагане и организация за разработване и производство по договор

Над 2400

служители

12

държави

Брошура за здравни науки
Жена използва машини в лаборатория

Брошура за здравни науки

Вдъхновени от здравето, ориентирани към качеството

Акценти

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България